Najnowsze

Zmiany klimatu zwiększają liczbę alergików

Najnowsze

Jak możemy poradzić sobie z alergią?TVN Meteo
wideo 2/18

Zanieczyszczone powietrze i wzrost jego temperatury mają wpływ na coraz częste występowanie chorób alergicznych u ludzi na całym świecie.

Obserwowane od lat nasilające się zjawisko zmiany klimatu negatywnie wpływa na nasze zdrowie i znacznie pogarsza jakość życia ludzi w wielu regionach świata, także w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) blisko siedem milionów ludzi na świecie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrza. Europejska Agencja Środowiska wskazuje, że na Starym Kontynencie jest to blisko 430 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie, a w Polsce - około 46 tysięcy.

Alergików przybywa

Szkodliwe substancje emitowane do atmosfery - takie jak pyły zawieszone i węglowodory aromatyczne - powodują poważne skutki zdrowotne m.in.: astmę i alergie. Choroby alergiczne stanowią na świecie narastający problem zdrowotny.

Obecnie dotkniętych alergiami jest od 10 do 50 procent populacji w różnych krajach. W Polsce choroby alergiczne występują u około 30 procent ludności. Podczas upałów, kiedy nie ma opadów deszczu i nie wieje wiatr, rośnie stężenie alergenów i pyłków w powietrzu. To wpływa negatywnie na stan zdrowia osób cierpiących na nadwrażliwość na alergeny.

Wyższe temperatury powietrza w Polsce mają związek ze wzrostem występowania chorób alergicznych. W ostatnim dziesięcioleciu liczba chorych na alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową podwoiła się. Choroby te związane są z podatnością na alergeny wziewne (takie jak pyłki traw, zbóż, brzozy i pleśnie), a przyczyną wzrostu ich występowania jest zwiększająca się ekspozycja na nie. Ocieplenie klimatu wydłuża okres pylenia roślin. Przez to wzrasta ryzyko wystąpienia alergii, a chorzy na nią dotkliwiej odczuwają jej objawy. Za przyrost występowania alergii, oprócz wysokiej temperatury, odpowiedzialny jest dwutlenek węgla. Odpowiada on za wzmożoną wegetację roślin, przez co dłuższa jest produkcja i alergenność pyłków.

Choroby układu krążenia

Zanieczyszczenie powietrza - głównie ozonem i pyłami zawieszonymi - zwiększa negatywne skutki wynikające z podniesionej temperatury otoczenia. Przez te czynniki mogą się zaostrzać objawy przewlekłych chorób układu krążenia i oddechowego. Miejskie wyspy ciepła oraz zanieczyszczone powietrze mogą zwiększać potencjał alergizujący szaty roślinnej. Dodatkowo ozon i pyły zawieszone ułatwiają przedostawanie się alergenów do dróg oddechowych i nasilają reakcje chorobowe.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dr hab. n. med. Tadeusz Maria Zielonka zwraca uwagę, że najbardziej narażone na obserwowane skutki zmiany klimatu są dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz te cierpiące na przewlekłe choroby, a także biedne i bezdomne.

- Niestety w Polsce wiedza środowisk medycznych na temat wpływu zmiany klimatu na stan zdrowia jest niewielka. Lekarze są głównie nastawieni na diagnostykę i leczenie chorób. W mniejszym stopniu zwracają uwagę na profilaktykę. Nie doceniają znaczenia tych zagadnień i skupiają się bardziej na leczeniu skutków niż zwalczaniu przyczyn - powiedział dr Zielonka.

Alergie na pyłki roślin (PAP/Małgorzata Latos, Maria Samczuk)PAP/Małgorzata Latos, Maria Samczuk

Autor: anw/rp / Źródło: PAP, koalicjaklimatyczna.org

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości