Zanieczyszczone powietrze, hałas, zmiany klimatu. W UE umierają przez nie przedwcześnie setki tysięcy osób rocznie

[object Object]
Jezioro polodowcowe Imja Tsho w ciągu 30 lat zwiększyło swoją powierzchnię trzykrotnieNASA
wideo 2/22

Europejska Agencja Środowiska (EEA) wydała raport, według którego zła jakość środowiska przyczynia się znacząco do pogorszenia zdrowia i samopoczucia mieszkańców całego kontynentu. Jak zauważyli badacze, głównymi problemami są zanieczyszczone powietrze, hałas i postępujące zmiany klimatu.

Według wcześniejszych dokumentów wydanych przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wiele chorób występujących na naszym kontynencie wynika z zanieczyszczenia środowiska, które z kolei są spowodowane działalnością człowieka. Najnowsze podsumowanie bazuje przede wszystkim na danych Światowej Organizacji Zdrowia o przyczynach zgonów i zachorowań.

- Stan środowiska i zdrowie naszej populacji są ze sobą wyraźnie powiązane. Wszyscy musimy zrozumieć, że dbając o naszą planetę, ocalamy nie tylko ekosystemy, lecz także życie, zwłaszcza osób najbardziej wrażliwych - stwierdził Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

- Musimy stawić czoła faktom: sposób, w jaki żyjemy, konsumujemy i wytwarzamy, jest szkodliwy dla klimatu i odbija się negatywnie na naszym zdrowiu. Począwszy od strategii "od pola do stołu", która ma zapewnić Europie zdrową żywność ze zrównoważonych źródeł, a na planie walki z rakiem skończywszy, mocno zaangażowaliśmy się w ochronę zdrowia naszych obywateli i naszej planety - dodała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Powietrze, hałas, klimat

Twórcy raportu wskazali, że najpoważniejszym zagrożeniem środowiskowym jest zanieczyszczone powietrze. Z danych WHO wynika, że czynnik ten prowadzi rocznie do ponad 400 tysięcy przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej. Niebezpieczny jest także hałas, który odpowiada za przedwczesną śmierć 12 tysięcy osób rocznie. Na trzecim miejscu plasują się zmiany klimatu - w szczególności fale upałów.

Europa jest zróżnicowana pod kątem skali zanieczyszczeń. Specjaliści wskazali na wyraźne różnice między wschodnimi i zachodnimi państwami. Największy odsetek zgonów z powodów środowiskowych (27 procent) odnotowano w Bośni i Hercegowinie, zaś najmniejszy (9 proc.) w Islandii i Norwegii. Wskazano także, że uboższe społeczności są częściej narażone na zanieczyszczenia, hałas i wysoką temperaturę. Wcześniej występujące u nich problemy zdrowotne zwiększają podatność na zagrożenia związane ze środowiskiem.

Zagrażające zdrowiu czynniki pojawiają się nieustannie. Jak stwierdzono, na zdrowie i komfort życia znacznie wpływa także dostępność terenów zielonych i wody.

Twórcy raportu zauważyli, że zdrowie obywateli Unii Europejskiej jest jeszcze ważniejszym zagadnieniem w dobie pandemii COVID-19. Naukowcy poinformowali o prowadzonych badaniach mających na celu wykazanie związku między środowiskiem a trwającą pandemią COVID-19. Jak twierdzą, przeniesienie się wirusa na człowieka było wywołane presją rosnącej konsumpcji naszych naturalnych systemów. Nie brakuje danych, które mówią o tym, że COVID-19 częściej kończył się tragicznie w społecznościach żyjących bardziej zanieczyszczonych środowiskach. By jednak w pełni wyjaśnić wszystkie oddziaływania konieczne są dalsze badania.

Zielony Ład w Europie

Raport ma uświadomić, jak ważne jest przeprowadzenie właściwych decyzji dla dobra zdrowia, społeczeństwa i środowiska. Specjaliści radzą przede wszystkim wprowadzić większą ilość zielonych obszarów, które stworzą przestrzeń do aktywności fizycznej, ochłodzą miasta podczas fal upałów czy ograniczą hałas.

Na straży porządku w działaniach na rzecz środowiska i społeczeństwa stoi Europejski Zielony Ład.

- Choć widzimy poprawę stanu środowiska w Europie i silny nacisk na zrównoważoną przyszłość w Zielonym Ładzie, to raport pokazuje, że w celu ochrony najbardziej wrażliwych osób w naszym społeczeństwie konieczne jest zdecydowane działanie - ponieważ ubóstwu często towarzyszą życie w złych warunkach środowiskowych i zły stan zdrowia. Odpowiednia reakcja na te powiązania musi stanowić część zintegrowanej strategii na rzecz sprzyjającej włączeniu społecznemu, bardziej zrównoważonej Europy - podsumował dyrektor wykonawczy EEA Hans Bruyninckx.

Autor: kw/map / Źródło: eea.europa.eu

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości