Najnowsze

Wykluły się pierwsze gamonie tej wiosny

Najnowsze

Sokoły wędrowne w gnieździePGE Energia Ciepła w Gdyni
wideo 2/7

Na jednym z kominów w Gdyni wykluły się cztery pisklaki sokoła wędrownego. Dzięki kamerze umieszczonej w ich gnieździe można zobaczyć, jak dorosłe sokoły wysiadują jaja i karmią młode, zwane przez ornitologów gamoniami.

Na gdyńskim kominie elektrociepłowni Polskiej Grupy Energetycznej Energia Ciepła wykluły się pierwsze w tym roku sokoły wędrowne. Dzięki transmisji internetowej z gniazda można zobaczyć, jak rodzice wychowują i karmią młode. Oprócz czterech piskląt w gnieździe, dostrzec można jeszcze cztery jaja.

Młode wychowuje para sokołów - siedmioletnia samica Bryza i dziewięcioletni samiec Bosman.

Zobacz sokoły wędrowne na żywo.

Wysiadywanie jaj trwa około 30 dni

Jak czytamy na stronie PGE Energia Ciepła, samica sokoła składa jaja raz w roku w połowie marca i wysiaduje je około 30 dni. Pisklakami rodzice zajmują się na zmianę - kiedy jedno poluje, drugie pilnuje gniazda. Mniej więcej w czerwcu młode zaczynają naukę latania, aby po jakimś czasie stać się najszybszymi ptakami na świecie. Podczas polowania osiągają one prędkość nawet do 400 kilometrów na godzinę. Sokoły są ornitofagami - żywią się tylko ptakami łapanymi w locie na otwartej przestrzeni.

Sokół wędrowny na początku XX wieku był gatunkiem rozpowszechnionym w całym kraju, ale niezbyt licznym. Najwięcej występowało ich na terenie Warmii i Mazurach. Około 1950 roku nastąpił gwałtowny spadek liczebności populacji związany z użyciem w rolnictwie środków ochrony roślin, głównie DDT i innych pestycydów.

Szkodliwe związki kumulowały się w organizmie zwierząt, w tym sokołów wędrownych. Dochodziło do nadmiernego gromadzenia się toksycznych substancji, co w następstwie powodowało poważne zakłócenia w procesie rozrodu. Objawiało się to zmianami zachowań behawioralnych, a także znacznym osłabieniem procesu odkładania się wapnia w skorupkach jaj, które pękały pod ciężarem wysiadujących je ptaków. W efekcie okazało się, że w latach sześćdziesiątych XX wieku znaczna część światowej populacji sokoła wędrownego uległa silnemu przerzedzeniu, a w wielu miejscach nawet zupełnemu zanikowi, jak na przykład w Polsce.

W Polsce reintrodukcję (ponowne wprowadzenie na stare miejsce bytowania) sokoła wędrownego rozpoczęto w roku 1990 i prowadzono głównie na terenach leśnych, w Pieninach oraz na terenie Warszawy i Krakowa.

Autor: anw,dd/map / Źródło: PGE Energia Ciepła, tvnmeteo.pl, peregrinus.pl

Źródło zdjęcia głównego: peregrinus.pl