Najnowsze

Turyści wybierają Mazury i Bieszczady

Najnowsze

Mazury i Bieszczady przecina wiele bezkresnych dróg

Mazury i Bieszczady zostały uznane przez Polaków za najpopularniejsze regiony Polski wschodniej. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Kielecczyzna oraz Polesie. W przyszłym roku ruszy promocja wschodnich regionów Polski w Niemczech i na Ukrainie.

Od lipca zeszłego roku Polska Organizacja Turystyczna (POT) prowadzi ogólnopolską kampanię "Piękny wschód", której celem jest promocja pięciu wschodnich województw oraz propagowanie ich oferty turystycznej. Programem są objęte województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie.

- Promocja walorów turystycznych regionów położonych we wschodniej części Polski ma przede wszystkim przełamać stereotypy w myśleniu o tych województwach. Celem projektu jest większe zainteresowanie ofertą turystyczną tych terenów, a w efekcie wzrost wpływów z gospodarki turystycznej - powiedziała Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT.

Spędzisz miło wakacje, zachęć innych

Kampania kierowana jest do turystów, którzy zostali podzieleni na 3 grupy: poszukujących nowych form wypoczynku, zwolenników turystyki aktywnej oraz amatorów turystyki rodzinnej.

- Kampania ma pokazać miejsca dotychczas niedoceniane i mało znane wśród młodych turystów. Ci zaś, spędziwszy miło wakacje, zachęcą innych Polaków do spędzania czasu w dotąd nieuczęszczanych miejscach - mówi. Dlatego w przyszłym roku ruszy promocjawschodnich regionów Polski w Niemczech i na Ukrainie. Raport Polskiej Organizacji Turystyki powstał w ramach badań podsumowujących dotychczasowe działania kampanii. Przepytano ponad tysiąc respondentów, a przedmiotem badań był głównie poziom infrastruktury turystycznej wschodnich regionów.

Ranking najpopularniejszych

26 proc. respondentów uznało, że wschodnie regiony Polski są odpowiednim miejscem na wakacyjne wyjazdy, a ponad 13 proc. wskazało Polskę wschodnią jako region atrakcyjny na wyjazdy zimowe. Prawie 40 proc. częściej rozważać będzie województwa wschodnie jako miejsce wypoczynku. W rankingu najpopularniejszych regionów zdecydowanie zwyciężyły Mazury (69 proc.) oraz Bieszczady (47 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się Kielecczyzna oraz Polesie. Turyści podkreślali, że we wszystkich regionach objętych kampanią stan infrastruktury drogowej wymaga udoskonalenia.

Turyści z Niemiec i Ukrainy o Polsce

Jeżeli chodzi o turystów z Niemiec i Ukrainy, ci pierwsi najlepiej znają Mazury (69 proc.) i Podkarpacie (22 proc.), zaś Ukraińcy jako najbardziej rozpoznawalne wymienili Polesie (80 proc.) i Podkarpacie (75 proc.). Z raportu wynika, że podczas ostatnich 3 lat do Polski wybrało się 34 proc. badanych Niemców (gościli oni głównie na Mazurach) i 54 proc. badanych Ukraińców, którzy wypoczywali przeważnie na Podkarpaciu i Polesiu.

Polska wschodnia w opinii Niemców jest raczej umiarkowanie atrakcyjnym turystycznie obszarem, nieznanym i nienowoczesnym. W opinii turystów z Ukrainy Polska Wschodnia jest regionem wartym zobaczenia, bezpiecznym, cywilizowanym, znanym. W opinii turystów z obu sąsiednich krajów tereny Polski wschodniej jawią się jako piękne. Dotychczas w ramach projektu, od lipca 2010 roku do stycznia tego roku, zrealizowano kampanię medialną w telewizji, prasie, radiu oraz internecie.

Autor: usa//aq / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości