Sprawdź, gdzie jest smog. Miejscami jest źle

Materiał "Polska i Świat" o smogu
Materiał "Polska i Świat" o smogu
PiŚ
PiŚMateriał "Polska i Świat" o smogu

We wtorek mieszkańcy niektórych regionów oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Są miasta, gdzie jakość powietrza jest zła.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

We wtorek wieczorem dobowe normy stężenia szkodliwych pyłów miejscami są przekroczone. O godzinie 19 powietrzem złej jakości oddychali mieszkańcy Otwocka. Tamtejsza stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu PM2,5 na poziomie 109,88 µg/m3 (305 procent przyjętej normy dobowej).

Niezdrowym powietrzem oddychali mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, gdzie stacja wskazała stężenie pyłu PM2,5 na poziomie 76,22 µg/m3, czyli 211 procent normy dobowej. Podobna sytuacja była w Legionowie. Tam poziom stężenia pyłu PM2,5 wyniósł 69,61 µg/m3, czyli 193 proc. normy dobowej.

W wielu innych miastach powietrze miało średnią jakość.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 19 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)tvnmeteo.pl za GIOŚ
Stężenie pyłu PM10 o godzinie 19 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)tvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Autor: aw / Źródło: GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości