Najnowsze

Smog w Warszawie. Stan powietrza w mieście – sprawdź

Najnowsze

Przyczyny smogu w Polscetvn24
wideo 2/30

Smog w Warszawie to problem, który nasila się szczególnie w okresie grzewczym. Dziś jakość powietrza w mieście jest dobra. Szczegółowe informacje na temat stanu powietrza w twojej okolicy znajdziesz w serwisie smogowym tvnmeteo.pl

GDZIE JEST SMOG – SPRAWDŹ W SERWISIE TVNMETEO.PL

Jakość powietrza w Warszawie - 07.03.2021

PM10: 20,75µg/m3

PM2,5: 12,92 µg/m3

benzen: 0,43 µg/m3

*stan na godzinę 7, stacja przy al. Niepodległości 227/223 zobacz inne lokalizacje

Smog w Polsce – normy jakości

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Autor: /ja / Źródło: tvnmeteo.pl, GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock