Smog w Legionowie, Nowym Targu i innych miastach. Fatalna jakość powietrza

[object Object]
Smog jako klęska żywiołowa? tvn24
wideo 2/30

W piątkowy wieczór nad wieloma miastami Polski unosi się smog. Jakość powietrza jest zła, a nawet fatalna.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W piątek dobowe normy stężenia szkodliwych pyłów są przekraczane.

Fatalnie

O godzinie 21 powietrzem fatalnej jakości oddychali mieszkańcy wielu miast.

Najwyższe stężenie pyłu PM2,5 odnotowano na stacji w Radomsku - 231 µg/m3. To 642 proc. normy dobowej. Fatalna jakość powietrza była również w Małogoszczu, gdzie stężenie pyłu PM10 wyniosło 356 µg/m3, czyli 593 procent normy. Niewiele lepiej było w Legionowie, gdzie PM2,5 wyniósł 197 µg/m3, czyli 547 procent normy dobowej.

Pozostałe miasta, w których jakość powietrza była fatalna, to:

Radomsko - stężenie PM10 - 277 µg/m3, czyli 462 procent normy dobowej;

Kutno - stężenie PM2,5 - 144 µg/m3 - 400 proc. normy dobowej;

Zgierz - stężenie PM2,5 - 141 µg/m3 - 392 proc. normy dobowej;

Dębica - stężenie PM2,5 - 140 µg/m3 - 388 proc. normy dobowej;

Mińsk Mazowiecki - stężenie PM2,5 - 138 µg/m3 - 383 proc. normy dobowej;

Włocławek - stężenie PM2,5 - 377 proc. normy dobowej;

Nowy Targ - stężenie PM10 - 360 proc. normy dobowej.

W wielu miastach Polski występowała jakość powietrza, którą określa się jako złą, niezdrową i średnią.

Poziom stężenia pyłu PM10 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)tvnmeteo.pl za GIOŚ
Poziom stężenia pyłu PM2,5 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)tvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Maska antysmogowa (Maria Samczuk/PAP)Maria Samczuk/PAP

Autor: //aw / Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości