Smog nad Polską. Nadal wiele miejsc z przekroczonymi normami

[object Object]
Przyczyny zanieczyszczonego powietrza w Polscetvn24
wideo 2/30

Smog snuje się w poniedziałek nad Polską od rana. Stacje pomiarowe wykazują, że miejscami powietrze ma fatalną i złą jakość.

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10

W poniedziałek po godzinie 21 powietrzem fatalnej jakości oddychali mieszkańcy:

- Nowej Rudy - 475,97 µg/m3 (793,3 procent normy dobowej);

- Nowego Targu - 284,59 µg/m3 (474,3 procent normy dobowej).

Stacje pomiarowe odnotowały złej jakości powietrze między innymi Kłodzka - 184,83 µg/m3 (308 procent normy dobowej), Nysy - 144,66 µg/m3 (241,1 procent normy dobowej), Zakopanego - 148 µg/m3 (246,7 procent normy dobowej).

Oprócz tego w wielu miastach, szczególnie w południowych i centralnych regionach, jakość powietrza była określana jako niezdrowa.

Stężenie pyłu PM10 po godzinie 21 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ

Stężenie pyłu PM2,5

Nie brakowało także miast, gdzie przekroczone zostały normy pyłu PM2,5. Powietrzem fatalnej jakości po godzinie 21 w poniedziałek, oddychali mieszkańcy Kłodzka - 173,99 µg/m3 (483,3 procent normy dobowej) i Nysy - 126,68 µg/m3 (351,9 procent normy dobowej).

Stacje pomiarowe odnotowały złej jakości powietrze między innymi w: Bielsku-Białej - 85,89 µg/m3 (238,6 procent normy dobowej), Białymstoku - 103 µg/m3 (286,1 procent normy dobowej), Gdyni - 98,4 µg/m3 (273,3 procent normy dobowej).

Bardzo wiele stacji pomiarowych wykazało też powietrze niezdrowej jakości.

Stężenie pyłu PM2,5 po godzinie 21 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Maska antysmogowa (Maria Samczuk/PAP)Maria Samczuk/PAP

Autor: kw,anw//rzw / Źródło: GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości