Smog dusi od rana. Wiele miejsc ze złą jakością powietrza

[object Object]
"Jeżeli zapalają się te czujniki na czerwono, to mamy podstawę do wejścia do mieszkania czy do domu"tvn24
wideo 2/30

W wielu polskich miastach stacje pomiarowe odnotowały znaczne przekroczenia norm jakości powietrza. Od rana nad krajem zalega smog.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY W SERWISIE SMOGOWYM TVNMETEO.PL

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10

Według danych z godziny 9 w czwartek, pod względem stężenia pyłu PM10 najgorsza sytuacja, określana jako zła, panowała w Warszawie na alei Niepodległości 227/233, w województwie mazowieckim. Stacja pomiarowa wykazała tam 155 µg/m3, co oznacza procent 258,3 procent normy dobowej. Złej jakości powietrze odnotowano też w Nowej Rudzie - 150 µg/m3 (250 procent normy dobowej).

Niezdrowej jakości powietrzem oddychali mieszkańcy między innymi Lubania - 101 µg/m3 (168,3 procent normy dobowej), Grudziądza - 104,66 µg/m3 (174,4 procent normy dobowej), Kościerzyna - 104 µg/m3 (173,3 procent normy dobowej).

W wielu regionach centralnej i południowej Polski powietrze było niezdrowej i średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 w czwartek o godzinie 9 (tvnmeteo.pl za GIOŚ) tvnmeteo.pl za GIOŚ

Stężenie pyłu PM2,5

Zła sytuacja pod względem stężenia pyłu PM2,5 panowała w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie zmierzono 88,98 µg/m3 (247,2 procent normy dobowej), Kłodzku - 88,64 µg/m3 (246,2 procent normy dobowej), Poznaniu.

Niezdrowej jakości powietrzem oddychali mieszkańcy między innymi Kościerzyna - 64,09 µg/m3 (178 procent normy dobowej), Poznania - 64,92 µg/m3 (180,3 procent normy dobowej), Starachowic - 64,34 µg/m3 (178,7 procent normy dobowej).

W wielu innych miastach Polski powietrze było niezdrowej i średniej jakości.

Stężenie pyłu PM2,5 w czwartek o godzinie 9 (tvnmeteo.pl za GIOŚ) tvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor: anw/dd / Źródło: tvnmeteo.pl, GIOŚ

Pozostałe wiadomości