Najnowsze

Ocieplenie kosztowniejsze od kryzysu finansowego

Najnowsze

Zmiany klimatu generują większe koszty w europejskim budżecie

Europa zaczyna dotkliwie odczuwać efekty zmiany klimatu. Rośnie liczna katastrof naturalnych, które coraz więcej kosztują. Jeśli globalna temperatura Ziemi wciąż będzie rosnąć, czeka nas niewyobrażalny kryzys, czytamy w raportach Europejskiej Agencji Środowiska i Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowanych na tydzień przed konferencją klimatyczną w Katarze.

W ciągu ostatnich 10 lat Europa była najcieplejsza w historii pomiarów, czytamy w raporcie Europejskiej Agencji Środowiska, zatytułowanym "Zmiana kliamatu i luki w bezpieczeństwie europejskim w 2012 r".

Doprowadza to do coraz większej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, które z kolei generują coraz wyższe koszty. Spowodował to rozwój infrastruktury i osiedlanie się ludzi w okolicy obszarów zagorożonych, takich jak np. nabrzeża rzek.

Raport Agencji informuje, szkody spowodowane przez ekstremalne zjawiska pogodowe wzrosły z 9 mld euro w 1980 do 13 mld euro w 2000.

Globalne ocieplenie wpływa na każdego z nas

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazuje zależność między globalnym wzrostem temperatury Ziemi a życiem każdego z nas. " Negatywne skutki ocieplenia widać w jakości zdrowia naszych obywateli, stanie lasów, podnoszenia się poziomu mórz, kryzysie w rolnictwie i zmianach w bioróżnorodności. To wszystko będzie miało dalsze reperkusje", czytamy w raporcie ONZ.

Organizacja postuluje, by dążyć do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie o 2 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Teraz jesteśmy na dobrej drodze, by temperatura wzrosła aż o 4 st. C do końca tego stulecia.

Rozwiązania

Aby ograniczyć negatywne skutki zmiany klimatu, eksperci postulują opracowanie zintegrowanej strategii, której kluczowymi punktami bołyby m.in. efektywne wykorzystywanie zasobów wodnych, dostosowywanie przepisów budowlanych tak, by móc powstrzymać ekstremalne zjawiska pogodowe, a przede wszystkim ograniczenie emisji CO2.

"Brak działań w sprawie zmian klimatu grozi tym, że nasze dzieci odziedziczą zupełnie inny świat, niż ten, w którym żyjemy dzisiaj" - przestrzegają eksperci.

Autor: mm/mj / Źródło: bbc.co.uk

Pozostałe wiadomości