Najnowsze

Które rzeki wzbierają najmocniej? Intensywne opady na Dolnym Śląsku

Najnowsze

Najtrudniejsza sytuacja w czterech województwach

Jak podaje IMGW, w poniedziałek przekroczenie stanu alarmowego zanotowano na 10 stacjach wodowskazowych, a ostrzegawczego - na 40 stacjach wodowskazowych w dorzeczach Wisły i Odry, a także na rzekach Przymorza. Instytut ostrzega też przed intensywnymi opadami deszczu na Dolnym Śląsku, które mogą skutkować dalszym wzbieraniem wód w rzekach.

W poniedziałek o godz. 7.00 przekroczenia stanu alarmowego zanotowano:

w dorzeczu Wisły na 5 stacjach wodowskazowych – maksymalnie o 54cm w Malowej Górze na Krznie,

w dorzeczu Odry na 2 stacjach wodowskazowych – maksymalnie o 20cm w aganiu na Czernej Wielkiej,

na rzekach Przymorza na 3 stacjach wodowskazowych – maksymalnie o 92cm w Prosnej na Gubrze.

Stan ostrzegawczy przekroczony jest natomiast na:

12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,

24 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry,

4 stacjach wodowskazowych rzek Przymorza.

Dorzecze Wisły - sytuacja aktualna

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan wysoki zaobserwowano na Nidzie, Tyśmienicy, Biebrzy, Orzycu, Krznie, Nurcu, Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Brynicy, Rabie, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Pilicy, Pisie i Bugu. Stan niski obserwowano na Radomce oraz lokalnie na Wiśle, Pilicy i Pisie.

Zjawiska lodowe: Śryż i lód brzegowy obserwowano na Popradzie, Krznie i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Liwcu. Pokrywa lodowa występuje lokalnie na Wiśle, Sanie, Biebrzy i Bugu. Woda na lodzie notowana jest lokalnie na Narwi, Biebrzy, Pisie i Bugu

Spływ kry jest obserwowany na Nidzie oraz lokalnie na Wiśle, Dunajcu i Wisłoku. Zator lodowy wystąpił na Nidzie.

Dorzecze Odry - sytuacja aktualna

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Małej Panwi, Widawie, Bystrzycy, Kaczawie, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Strzegomce, Baryczy, Bobrze, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan niski obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Strzegomce i Warcie.

Zjawiska lodowe: Śryż i lód brzegowy zanotowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej i Prośnie. Pokrywę lodową obserwowano lokalnie na Warcie. Na Odrze lokalnie obserwowano spływ kry.

Rzeki Przymorza - sytuacja aktualna

Stan wody w rzekach Przymorza układa się w strefie wody wysokiej.

Zjawiska lodowe: Wodę na lodzie obserwowano na Węgorapie i Gołdapi oraz lokalnie na Łynie. Spływ kry obserwowano lokalnie na Łynie.

Dorzecze Wisły - stan prognozowany

Na górnej Wiśle i jej dopływach prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich związane ze spływem wód roztopowych i opadowych.

W dorzeczu środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wahania stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Ze względu na występujące zjawiska lodowe istnieje możliwość lokalnych większych wzrostów.

Sytuacja w dorzeczu Odry - stan prognozowany

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze (do ujścia Nysy Kłodzkiej) prognozowane są wahania stanu wody w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej.

Na środkowej Odrze prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie wody średniej i wysokiej, związane ze spływem wód roztopowo-opadowych, lokalnie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Na dolnej Odrze prognozuje się wahania i wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej i przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.

Na dopływach środkowej Odry prognozuje się wzrosty stanów wody w związku z prognozowanymi opadami i wzrostem temperatury oraz spływem wód roztopowych i opadowych.

Na Warcie i Noteci oraz na dopływach tych rzek prognozowane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej i średniej.

W strefie przybrzeżnej - stan prognozowany

W rzekach Przymorza prognozuje się powolne opadanie i stabilizację stanu wody w strefie wody wysokiej. Na rzekach Przymorza na wschód od Wisły lokalnie utrzymają się przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Autor: map/ŁUD / Źródło: IMGW-PIB

Pozostałe wiadomości