Najnowsze

Jaka pogoda w lutym? Jest wstępna prognoza IMGW

Najnowsze

Zima zaatakowała na północy Polskitvn24
wideo 2/12

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali wstępną prognozę temperatury i opadów na luty. Sprawdź, jaka będzie pogoda w ostatnim zimowym miesiącu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) w swych prognozach długoterminowych (które określa jako "eksperymentalne") bazuje między innymi na własnych autorskich modelach IMGW-Reg oraz IMGW-Bayes. Przewidywania z poszczególnych źródeł mogą się od siebie różnić.

SPRAWDŹ TAKŻE DŁUGOTERMINOWĄ PROGNOZĘ EKSPERYMENTALNĄ NA LUTY-KWIECIEŃ 2021 ROKU>

Jaka temperatura w lutym?

Według numeryczno-statystycznego modelu IMGW-Reg w lutym średnia miesięczna temperatura powietrza na terenie prawie całej Polski kształtować się będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1981-2010. Wyjątek stanowią północno-wschodnie krańce kraju (Podlasie i Suwalszczyzna), gdzie prognozowana jest średnia temperatura powyżej normy.

Według drugiego, statystycznego modelu IMGW-Bayes, w lutym średnia temperatura na przeważającym obszarze kraju z wysokim prawdopodobieństwem (powyżej 90 procent) osiągać będzie wartość poniżej normy. Wysokie prawdopodobieństwo (powyżej 90 proc.) wystąpienia średniej temperatury w normie model prognozuje w północno-zachodnich regionach kraju (Pomorze Zachodnie i Środkowe, północna cześć Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej), a średniej temperatury powyżej normy - w północno wschodnich (Suwalszczyzna, północna część Mazowsza).

Granice normy wieloletniej średniej temperatury powietrza w lutym (IMGW)IMGW
Prognozowana klasa średniej miesięcznej temperatury powietrza w lutym 2021 r. według modelu IMGW-Reg i IMGW-BayesIMGW-Reg, IMGW-Bayes
Prawdopodobieństwo wystąpienia klas "poniżej normy", "w normie" i "powyżej normy" dla średniej temperatury powietrza w lutym 2021 r. według modelu IMGW-BayesIMGW-Bayes

Jakie opady w lutym?

Według IMGW-Reg miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze Polski mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej. Przekroczenie górnej granicy normy model ten prognozuje na Pomorzu Gdańskim i Środkowym, Warmii i Mazurach oraz na Podhalu, natomiast dolnej granicy normy - na Śląsku, Podlasiu, Suwalszczyźnie i w południowej części Ziemi Lubuskiej.

Z modelu IMGW-Bayes wynika natomiast, że suma opadów w lutym w całej Polsce będzie zróżnicowana. Wysokie prawdopodobieństwo (powyżej 75 proc.) wystąpienia sumy opadów powyżej normy model ten przewiduje w północno-wschodnich i południowo-zachodnich regionach kraju (Podlasie, Suwalszczyzna, Warmia i Mazury, Śląsk, zachodnia część Dolnego Śląska). Suma opadów w normie dotyczyć będzie południowo-wschodnich regionów (Podkarpacia, Kielecczyzny), a suma poniżej normy - północno-zachodnich (Pomorza, Kujaw, północnej części Wielkopolski).

Granice normy wieloletniej sumy opadów w lutym (IMGW)IMGW
Prognozowana klasa miesięcznej sumy opadów w lutym 2021 r. według modelu IMGW-Reg i IMGW-BayesMGW-Reg, IMGW-Bayes
Prawdopodobieństwo wystąpienia klas "poniżej normy", "w normie" i "powyżej normy" dla sumy opadów w lutym 2021 r. według modelu IMGW-BayesIMGW-Bayes

Ile dni z opadami w lutym?

Z modelu IMGW-Reg dla lutego wynika, że miesięczna liczba dni z opadem w całej Polsce będzie niższa od normy wieloletniej lub znajdzie się w jej dolnej granicy.

Według modelu IMGW-Bayes liczba dni z opadem w całym kraju będzie zróżnicowana. Wysokie prawdopodobieństwo (powyżej 75 proc.) wystąpienia liczby dni poniżej normy model ten przewiduje na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w pasie od Ziemi Łódzkiej przez zachodnią cześć Małopolski po Podhale. Liczby dni mieszczące się w granicach normy przewiduje się na Pomorzu Gdańskim, Kielecczyźnie i w południowej części Ziemi Lubuskiej, a liczby dni powyżej normy - w Wielkopolsce, na Pomorzu Środkowym, Opolszczyźnie i Podkarpaciu.

Granice normy wieloletniej liczby dni z opadem w lutym (IMGW)IMGW
Prognozowana klasa liczby dni z opadem w lutym 2021 rIMGW-Reg, IMGW-Bayes
Prawdopodobieństwo wystąpienia klas "poniżej normy", "w normie" i "powyżej normy" dla liczby dni z opadem w lutym 2021 rIMGW-Bayes

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę/sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy wieloletniej za okres 1981-2010.

Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperatury/opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1981-2010. Jeżeli będzie "poniżej normy" - będzie chłodniejszy lub suchszy. Jeżeli zostanie określony jako "w normie" - będzie podobny do średnich 10 miesięcy.

Autor: anw//rzw / Źródło: IMGW