Najnowsze

Inwentaryzacja fauny w podkarpackich lasach

Najnowsze

Policzyli jelenie, łosie i sarny

Podkarpaccy leśnicy dokonali inwentaryzacji swoich lasów. Wynika z niej, że żyje tam m.in. 277 żubrów, 9,8 tys. jeleni, 470 wilków i 8,3 tys. bobrów. Eksperci twierdzą, że świadczy to o dobrym stanie lasów, ale też podnosi koszty upraw i ogranicza występowanie ptaków.

- Lasy podkarpackie to jedna z najważniejszych krajowych ostoi dzikiej zwierzyny. Nigdzie poza Podkarpaciem nie występuje tak pełna gama wielkich drapieżników i największych roślinożerców, łącznie z żubrem, łosiem i jeleniem - powiedział we wtorek rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Żubry zabiła gruźlica

W lasach Podkarpacia żyje 470 wilków, 130 niedźwiedzi, 240 rysi, 150 żbików oraz 277 żubrów. Mniejsze pogłowie żubrów (wcześniej było ich 300) to wynik m.in. przejścia kilkunastu osobników na stronę ukraińską oraz chorób, np. gruźlicy.

Spadła też liczebność lisów, których naliczono 10,4 tys. - o 400 mniej niż przed rokiem.

Więcej drapieżców = mniej ptaków

Z przeprowadzonego przez leśników spisu wynika też, że w lasach Podkarpacia bytuje m.in. 9,8 tys. jeleni, 36,8 tys. saren, 8 tys. dzików i 140 łosi. Szybko przybywa bobrów. Dwa lata temu było ich 5,3 tys., w ubiegłym roku 7 tys., a obecnie już 8,3 tys.

Dość licznie na Podkarpaciu występują mniejsze drapieżniki: kuny - 5,4 tys., borsuki - 2,4 tys., wydry - 2,6 tys., tchórze - 3 tys. i jenoty - 2,1 tys.

Wzrost liczebności mniejszych drapieżników ogranicza występowanie ptaków, zwłaszcza tych gniazdujących na ziemi. W efekcie doliczono się o 2 tys. mniej kuropatw i o 400 mniej bażantów niż rok temu. Tych pierwszych na Podkarpaciu naliczono 9,3 tys., a bażantów 17,9 tys.

Lasy przyjazne zwierzętom

Zdaniem leśników wysoka liczebność dzikiej zwierzyny świadczy o dobrym stanie lasów Podkarpacia, ale podnosi też koszty upraw leśnych i rolnych. Nadleśnictwa na Podkarpaciu wydadzą w tym roku 4 mln zł tylko na zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem przez jeleniowate; w 2011 r. było to 3,5 mln zł, a rok wcześniej 3 mln zł.

Autor: mm/mj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości