Fatalna jakość powietrza w Krakowie i Goczałkowicach-Zdroju. Smog też w innych miastach

[object Object]
Smog zagraża dzieciomPiŚ
wideo 2/30

W niedzielny poranek nad częścią Polski unosi się smog. Najgorzej jest na południu, gdzie jakość powietrza określa się jako fatalną.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W niedzielę dobowe normy stężenia szkodliwych pyłów są przekraczane

Fatalnie i źle

O godzinie 7 powietrzem fatalnej jakości oddychali mieszkańcy niektórych miast.

Najgorsza jakość powietrza występowała w Goczałkowicach-Zdroju. Tamtejsza stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu PM10 na poziomie 289 µg/m3 i stężenie pyłu PM2,5 na poziomie 283 µg/m3. To odpowiednio 481 i 786 procent normy dobowej. Fatalnie było też w Oświęcimiu. Tam stężenie pyłu PM10 wyniosło 207 µg/m3. Oznacza to 345 proc. normy. Sytuacja wyglądała lepiej, ale nadal fatalnie w Krakowie, gdzie stężenie pyłu PM2,5 wyniosło 126 µg/m3 (al. Krasińskiego) i 101,72 µg/m3 (ul. Bulwarowa). To kolejno 350 i 307 proc. normy.

Powietrzem złej jakości oddychali mieszkańcy Nowego Targu - 176,52 µg/m3 stężenia pyłu PM10, czyli 294 proc. normy.

W kilku miastach, zwłaszcza na terenie województwa śląskiego, ale także w innych częściach kraju panowała niezdrowa i średnia jakość powietrza.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 7 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)tvnmeteo.pl za GIOŚ
Stężenie pyłu PM10 o godzinie 7 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)tvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Maska antysmogowa (Maria Samczuk/PAP)Maria Samczuk/PAP

Autor: ps / Źródło: tvnmeteo.pl za GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości