Najnowsze

Czoło fali dotarło już do Torunia. Służby w pełnej gotowości

Najnowsze

Fala kulminacyjna przeszła w czwartek przez Włocławek
Fala kulminacyjna przeszła w czwartek przez Włocławek

Fala kulminacyjna ominęła już Mazowsze i dotarła do Torunia. Na terenie województwa kujowsko-pomorskiego zidentyfikowano najbardziej zagrożone miejscowości, a takżę odcinki obwałowań, przygotowano zapasy worków i piasku. Wprowadzono całodobowy dyżur w starostwie powiatowym we Włocławku.

Fala wezbraniowa na Wiśle przechodzi przez Toruń (703 cm). Jeśli chodzi o dorzecze Odry, to fala wezbraniowa - bardzo rozciągnięta - znajduje się w Nietkowie (woj. lubuskie). Stan alarmowy jest tam przekroczony o 8 cm.

Obrona wałów

Fala wezbraniowa przechodzi także przez Płock. Szacuje się, że zajmie jej to dwa dni.

W piątek rano w najniżej położonej części Płocka - Borowiczkach - poziom Wisły osiągnął 362 cm, czyli o 84 cm ponad stan alarmu. Od czwartku wieczorem ubyło tam 13 cm wody – podało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rano w Płocku niewielki przybór Wisły odnotowywany był na wodowskazie przy ujęciu wody dla PKN Orlen, czyli w dole rzeki. Jej poziom wynosił tam 682 cm (stan na godz. 8.00), czyli na poziomie stanu ostrzegawczego i 18 cm poniżej stanu alarmowego.

Kluczowe działanie

Według Leśniakiewicza obrona wałów i koordynacja działań wszystkich służb były kluczowe w działaniach przeciwpowodziowych na terenie całego kraju w ostatnich dniach.

- Po ulewnych opadach na południu Polski scenariusz był przede wszystkim taki: obrona wałów przeciwpowodziowych. Trzeba było zabezpieczyć wszystkie miejsce kluczowe wskazane jako ryzyko wystąpienia przerwania wałów – powiedział komendant główny PSP.

16 km wałów

Dodał, że w różnych regionach w kraju – od śląskiego, małopolskiego, poprzez świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie - na przyjęcie wysokiej wody przygotowano ok. 16 km wałów przeciwpowodziowych w najbardziej newralgicznych miejscach.

- Najtrudniejsze sytuacje były tam, gdzie wały były w trakcie remontu – podkreślił. Dodał, że zespoły ratownicze przygotowane są już w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie kieruje się fala wezbraniowa na Wiśle.

Współpraca służb

Według Leśniakiewicza w dotychczasowych działaniach przeciwpowodziowych istotne było zaangażowanie wszystkich służb, w tym strażaków, policji i centrów kryzysowych od szczebla gminnego do rządowego, a także płynny przekaz informacji, w tym z IMGW oraz współpraca i koordynacja działań. Leśniakiewicz przypomniał, że od 2010 r., dzięki wsparciu z różnego rodzaju funduszy europejskich na łączną kwotę 410 mln zł, PSP pozyskała nowy sprzęt.

- Wzbogaciliśmy sprzęt do ratownictwa cywilnego, ale również budowaliśmy zaplecze związane z przygotowaniem na klęski żywiołowe, stąd nowoczesne pompy dużej wydajności i możliwości udzielania wsparcia w ramach mechanizmów UE innym krajom, jak w przypadku obecnej powodzi na Bałkanach – podsumował.

Na Mazowszu fala wezbraniowa już ustąpiła

Jak informowano w piątek wczesnym popołudniem, fala wezbraniowa na Wiśle jest już poza województwem mazowieckim. Rzeka przekracza jeszcze stany alarmowe w nadwiślańskich powiatach na północ i zachód od stolicy, ale woda opada. W południowej części województwa oraz w Warszawie jest już poniżej stanu ostrzegawczego. Obecnie alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w trzech powiatach oraz w Płocku. Pogotowia przeciwpowodziowe w pięciu powiatach oraz w Łomiankach i gminie Przyłęk.

Obecnie poziom Wisły przekracza stany alarmowe na wodowskazach w Wyszogrodzie (606 cm) oraz Kępie Polskiej (576 cm), w Modlinie przekroczony jest stan ostrzegawczy (667 cm na godz. 12.00). Wisła w stolicy i na południu Mazowsza opadła do poziomu poniżej stanu ostrzegawczego. Na Bugu i Narwi stany ostrzegawcze nie zostały przekroczone.

W powiatach na północ od Warszawysamorządy wciąż zgłaszają podwyższone stany gotowości służb – alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w powiecie sochaczewskim, płońskim, płockim oraz w Płocku. W czwartek do zabezpieczenia terenu w okolicy Wyszogrodu skierowano 170 strażaków oraz 40 samochodów. Wojsko przekazało też dwa transportery PTS. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki wizytował wczoraj sztab straży pożarnej w Wyszogrodzie oraz wały przeciwpowodziowe w Płocku.

Powoli odwoływane stany przeciwpowodziowe

Alarmy przeciwpowodziowe na Mazowsza są stopniowo odwoływane i zmieniane na pogotowie przeciwpowodziowe – dotychczas w powiecie lipskim, kozienickim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, legionowskim, nowodworskim oraz w gminie Łomianki i Przyłęk. W stolicy odwołano już zarówno alarm i pogotowie przeciwpowodziowe.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitoruje i analizuje sytuację, zapewnia też bieżącą wymianę informacji m.in. z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontrola wałów na Mazowszu

Wojewoda mazowiecki zalecił m.in. kontrolę miejsc przy wałach przeciwpowodziowych oraz postawienie w stan gotowości służb w województwie. 14 maja Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wysłał do starostów i prezydentów miast prognozę na nadchodzące dni oraz rekomendacje, wśród których znalazły się m.in.: przegląd magazynów powodziowych, kanalizacji ściekowej i burzowej oraz przepustów drogowych. Dodatkowo, zabezpieczone mają zostać obszary, w których są prowadzone modernizacje oraz remonty wałów. W stan gotowości postawionych zostało m.in. 14 kompanii straży pożarnej, liczących łącznie ponad 700 osób. Policja ma pozostawać w stałym kontakcie z zarządcami dróg, a straż rybacka patrolować miejsca wykorzystywane przez rybaków oraz wędkarzy.

WISŁA OD NARWI DO DRWĘCY godz.12.30IMGW

Kujawsko-pomorskie

W kujawsko-pomorskim zabezpieczono siły i środki do użycia podczas przechodzenia fali wezbraniowej. Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na bieżąco prowadzone jest patrolowanie i monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych. Stwierdzone uszkodzenia są bezzwłocznie usuwane.

Na terenie województwa zidentyfikowano najbardziej zagrożone miejscowości i odcinki obwałowań, przygotowano zapasy worków i piasku. Wprowadzono całodobowy dyżur w starostwie powiatowym we Włocławku. Funkcjonują również całodobowe punkty kontaktowe wójtów gmin: Włocławek, Fabianki i Lubanie. Obszar powiatu włocławskiego (m. Kowal) został wzmocniony kompanią przeciwpowodziową PSP z województwa wielkopolskiego (20 osób). Fala wezbraniowa dotarła na teren ogródków działkowych Rudak w Toruniu, skąd ewakuowano 5 osób (w tym 3 dzieci).

UJŚCIE WISŁY godz.12.30IMGW

Sytuacja na Lubelszczyźnie

Poziom wody w Wiśle przekraczał w piątek rano stan ostrzegawczy w Dęblinie o ponad 70 cm, a w Puławach o około pół metra. Powoli opada rzeka Wieprz - która wezbrała po gwałtownych ulewach i doszło do podtopień – ale nadal płynie powyżej stanu alarmowego. Wisła na Lubelszczyźnie systematycznie opada. W Annopolu na południu regionu w piątek rzeka płynęła już poniżej stanu ostrzegawczego. Według prognoz IMGW w sobotę także w niżej położonych Puławach i Dęblinie poziom Wisły nie będzie już przekraczał stanu ostrzegawczego.

Stany alarmowe

W czwartek odwołano alarm powodziowy w nadwiślańskich powiatach i gminach. Nadal obowiązuje na tym terenie pogotowie przeciwpowodziowe. Alarm powodziowy obowiązuje w Krasnymstawie i gminie Izbica nad rzeką Wieprz. Tam rzeka opada powoli, o jeden, dwa lub trzy centymetry w ciągu trzech godzin. W Krasnymstawie w piątek rano poziom wody w Wieprzu wyniósł 519 cm i o ok. pół metra przekraczał stan alarmowy.

Podtopienia po ulewach

Lokalne podtopienia występują m.in. w Krasnymstawie oraz gminach Rudnik, Żółkiewka, Izbica i Łopiennik Górny. - To efekt bardzo ulewnych deszczy, które z piątku na sobotę, a przede wszystkim z soboty na niedzielę przeszły nad południową częścią powiatu krasnostawskiego i nad powiatem zamojskim, powodując gwałtowne wezbranie rzeki Wieprz i jej dopływów - powiedział rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bielesz.

Szacowanie strat

W gminach, gdzie doszło do podtopień, komisje szacują straty. Wojewoda lubelski Wojciech Wilk wystąpił do ministerstwa administracji i cyfryzacji o środki na wypłatę bezzwrotnych zasiłków w wysokości do 6 tys. zł dla poszkodowanych rodzin. Bielesz poinformował, że w czwartek do urzędu wpłynęła kwota ponad 441 tys. zł przeznaczona na zasiłki dla 119 rodzin. Pieniądze zostały przekazane do poszczególnych gmin.

- Wójtowie będą mogli w piątek rozpocząć wypłaty zasiłków - zaznaczył Bielesz. Najwięcej poszkodowanych jest w Krasnymstawie – 72 rodziny, w Zamościu – 14 rodzin, oraz w Izbicy -12 rodzin. W piątek wojewoda ma zwrócić się z kolejnym wnioskiem do ministerstwa o 167,6 tys. zł na zasiłki dla kolejnych 36 rodzin

SAN godz.12.30 IMGWIMGW

Stany alarmowe na Wiśle i Odrze

W czwartek przekroczone stany alarmowe zanotowano na 9 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (maksymalnie o 138 cm w Kępie Polskiej) oraz 4 w dorzeczu Odry (maksymalnie o 16 cm w Głogowie), natomiast stany ostrzegawcze na 14 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 1 w dorzeczu Odry.

GÓRNA I ŚRODKOWA ODRA godz.12.30 IMGW

Autor: PW/map / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości