Informacje
 • Najwyższy stopień ostrzeżeń, SMS-y alarmowe. IMGW: ryzyko trąb powietrznych

  15-06-2019 22:00 Sprawdź, gdzie pogoda może być groźna

  Bardzo niebezpieczna aura

  Ventusky.com/PAP/Piotr Augustyniak

  Najbliższe godziny mogą przynieść bardzo gwałtowną i niebezpieczną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w części kraju alerty najwyższego stopnia przed burzami z gradem. Miejscami istnieje ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y alarmowe do mieszkańców siedmiu województw.

  Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju. Najbardziej niebezpiecznie będzie na północy - tam wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y, w których ostrzega mieszkańców siedmiu województw przed porywistym wiatrem i intensywnymi burzami z gradem. Alert RCB obowiązuje w sobotę po południu i przez całą noc. Dotyczy siedmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

  Ostrzeżenia trzeciego stopnia

  Czerwone alerty przed burzami z gradem zostały wydane w województwach:

  - zachodniopomorskim - w powiatach na wschodzie województwa, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami 20-30 litrów na metr kwadratowych, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 120 kilometrów na godzinę, lokalnie do 130 km/h. Miejscami spadnie grad o średnicy 2-5 centymetrów. Istnieje ryzyko pojedynczych trąb powietrznych. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 16 w sobotę do godziny 2 w niedzielę;

  - pomorskim i kujawsko-pomorskim - w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40-50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 130 km/h. Miejscami spadnie grad o rozmiarze do 5 cm. Lokalnie ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Alerty obowiązują od godziny 18 w sobotę do godziny 4 w niedzielę;

  - warmińsko-mazurskim - w powiatach na zachodzie regionu, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru lokalnie od 115 km/h do 130 km/h. Miejscami spadnie grad o wielkości 2-5 cm. Zjawiska mogą przybierać charakter gwałtowny. Alerty będą ważne od godziny 23 w sobotę do godziny 6 w niedzielę;

  - wielkopolskim - w powiatach na północy województwa, gdzie wystąpienia burze z opadami deszczu miejscami do 40-60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami spadnie grad (lokalnie możliwy około 5 cm). Istnieje możliwość wystąpienia trąby powietrznej. Ostrzeżenia obowiązują między godziną 18 w sobotę a 4 w niedzielę.

  - mazowieckim - w powiatach żuromińskim i sierpeckim, prognozuje się burze z opadami deszczu do 30-50 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie może spaść do 60 l/mkw. a wiatr może rozpędzić się do 115-130 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu do 2-5 centymetrów. Alerty będą ważne od godziny 23.00 w sobotę do godz. 4 w niedzielę.

  Ostrzeżenia drugiego stopnia

  BURZE Z GRADEM

  Pomarańczowe alerty przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

  - warmińsko-mazurskim - w powiatach, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami grad. Alerty obowiązują od północy do godziny 12 w niedzielę;

  - podlaskim - w powiatach suwalskim, Suwałki, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, gdzie wystąpienia burze z opadami deszczu miejscami do 20-30 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad.

  - lubuskim - w którym prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad. Alarmy obowiązują od godziny 16 w sobotę do 2 w niedzielę;

  - dolnośląskim - w powiatach w których nie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami spadnie grad (punktowo możliwy duży grad około 5 cm). Alerty będą ważne od godziny 16 w sobotę do północy lub godziny 7 w niedzielę;

  - wielkopolskim - w powiatach, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 18 w sobotę, a stracą ważność o godzinie 4 w niedzielę;

  - łódzkim - w którym wystąpią burze z opadami deszczu miejscami 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 23 w sobotę do godziny 7 w niedzielę;

  - mazowieckim - w powiatach, w których nie obowiązują alerty pierwszego stopnia, gdzie prognozuje się prognozuje się burze z deszczem miejscami do 30-50 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

  UPAŁ

  Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali także pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) przed upałami. W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 34 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

  - mazowieckim;

  - lubelskim;

  - świętokrzyskim;

  - podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

  - małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

  - śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

  W woj. lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o godzinie 20.

  Ostrzeżenia pierwszego stopnia

  BURZE Z GRADEM

  Żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

  - mazowieckim - w powiatach sokołowskim, Siedlce, siedleckim, łosickim, węgrowskim, mińskim, garwolińskim, otwockim, lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, przysuskim, szydłowieckim, białobrzeskim kozienickim, białobrzeskim, otwockim, piaseczyńskim, mińskim i sokołowskim, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Wiać może w porywach do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 2.00 w niedzielę do godz. 10;

  - dolnośląskim - w powiatach świdnickim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim i oławskim, gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h, do około północy możliwe porywy do 90 km/h. Punktowo spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 18 w sobotę do godziny 7 w niedzielę;

  - podlaskim - we wszystkich powiatach, gdzie nie zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 15-30 l/mkw., lokalnie do 40 l.mkw oraz porywami wiatru do 90 km/h, zwłaszcza w godzinach porannych. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 4.00 w niedzielę do godz. 18;

  - opolskim, gdzie miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alerty obowiązują od godziny 16.30 w sobotę do północy w niedzielę.

  UPAŁ

  Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

  - śląskim w powiatach cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała;

  - małopolskim - w powiatach nowosądeckim, Nowym Sączu, gorlickim;

  - podkarpackim - w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim;

  Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Na Podlasiu ostrzeżenia potrwają do godziny 18 w sobotę, pozostałe wygasną w niedzielę o godzinie 20.

  Czym jest alert RCB?

  Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

  Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

  Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

  Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

  Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

  Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

  Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 • SUSZA
  W Poznaniu w sobotę wieczorem ledwo pokropiło. Symboliczny deszczyk także na odcinku do 50 km w kierunku północnym od Poznania. Gdzie są te zapowiadane burze i opady rzędu 40L/mkw ???
  ~p5cizi /2019-06-16 04:24
 • Lublin.
  Tak, akurat. Ciekawe kiedy deszcz dojdzie do Lublina. Od ubiegłej soboty jest okropny upał. Nie da się pracować, myśleć, żyć. Mam nadzieję, że w końcu spadnie ten deszcz.
  ~WGXD /2019-06-15 21:43
 • Nieścisłość.
  Zdajecie sobie sprawę, że wskaźnik CAPE, który cały czas pokazujecie na Ventusky sam w sobie dużo nie wnosi?

  Sprawdzcie gdzie ścierają się masy zimnego i ciepłego powietrza, ruch powietrza na wysokości od 1.5km w górę, ciśnienie etc.

  Glówne pasmo wyładowań będzie szło od Wrocławia w kierunku Elbląga.
  ~dasdsa /2019-06-15 16:44
 • pogoda
  przestancie kłamac w/s pogody !!!!!!! sa powiaty gdzie nie było od 2 tyg deszczu !!!! gdzie te objecane burze i deszcz !!!!! KŁAMCY
  ~OBSERWATOR /2019-06-15 16:06
 • nie autor wody się napije bo jest odwodniony
  Opolskie bez ostrzeżeń, ktoś upadł na głowę z tego gorąca? Bo mamy 36 w cieniu. Fakt wcale nie trzeba ostrzegać
  co_jest_z_tym_światem /2019-06-15 15:39

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl!

Blogi

Tomasz Wasilewski

alt

Po weekendowym załamaniu pogody i ochłodzeniu czeka nas ocieplenie. Sprawdź prog...

Wojciech Raczyński

alt

Polska jest na skraju pogodnego wyżu Manfred znad Ukrainy....

Arleta Unton-Pyziołek

alt

Wisi nad nami widmo suszy, gdyż prognozy na najbliższe pół roku są niepokojące. ...