600 zł i dzień urlopu. To benefity za bycie członkiem obwodowej komisji wyborczej

Autor:
mw
600 zł i dzień urlopu. To benefity za bycie członkiem obwodowej komisji wyborczej
600 zł i dzień urlopu. To benefity za bycie członkiem obwodowej komisji wyborczej
600 zł i dzień urlopu. To benefity za bycie członkiem obwodowej komisji wyborczej

Termin składania kandydatur upływa 15 września.

Autor:mw

Pozostałe wiadomości