stan wyjątkowy

stan wyjątkowy

Polski rząd ma moralny obowiązek zapewnić ochronę i humanitarną pomoc migrantom na granicy - mówi w rozmowie z Patrykiem Rabiegą delegatka Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Georgia Trismpioti. Jest w Polsce w związku z sytuacją na granicy. Polski Czerwony Krzyż wciąż nie dostał pozwolenia od rządu, by w strefie stanu wyjątkowego nieść pomoc uchodźcom.

Na polsko-białoruskiej granicy takich poszukiwań jest kilkadziesiąt, wiele osób uważa się za zaginione. Szukają się rodziny, pomagają w tym aktywiści. Czasem nie wiadomo, gdzie szukać - dzwonią do Straży Granicznej, szpitala, ośrodków dla cudzoziemców. Gdy ktoś zaginie na terenie Białorusi, jego los jest ekstremalnie trudny do ustalenia. Sylwia Piestrzyńska.

Sytuacja na granicy z Białorusią była przedmiotem rozmowy Andrzeja Dudy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Problem jest widoczny i odczuwalny także dla naszych zachodnich sąsiadów. Tylko przez ostatni miesiąc niemieckie służby zapobiegły nielegalnemu przekraczaniu niemiecko-polskiej granicy przez 4,5 tysiąca osób. Niemcy nie rozważają wprowadzenia kontroli na granicy z Polską. Aleksandra Kąkol.