Polityka zagraniczna Rosji

Polityka zagraniczna Rosji

- Tak pana słuchając, można dojść do przekonania, że rosyjska armia jest przedłużonym ramieniem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka - powiedziała, zwracając się do ambasadora Rosji przy ONZ Witalija Czurkina, przedstawiciel USA w Radzie Bezpieczeństwa Samantha Power.

Władimir Putin osiągnął to, co chciał na Krymie, ale ogólnie jest osłabiony, bo wydarzenia na Ukrainie są dla Rosji największym ciosem od rozpadu ZSRR. Odpowiedź Zachodu musi być ostrzejsza niż po inwazji Rosji na Gruzję - mówi ekspert CFR Charles Kupchan.

Chińskie MSZ w sposób bardzo dyplomatyczny wypowiedziało się na temat sytuacji na Ukrainie. Wyrażono tradycyjne "poważne zaniepokojenie" i wezwano o pokojowe rozwiązanie sporu. Jednocześnie oznajmiono, że Chiny "szanują ukraińską suwerenność i integralność terytorialną". Jeszcze w minionym tygodniu Pekin w sprawie Ukrainy ostro atakował Zachód za uleganie "zimnowojennej mentalności" w sporze z Rosją.

Rosja odmawia konsultacji ze stronami Memorandum Budapeszteńskiego, które są gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy - oświadczył w sobotę ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Deszczyca. Memorandum podpisane w 1994 r. zostało między USA, Wielką Brytanią i Rosją.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow uważa, że proponowany przez Zachód projekt rezolucji ONZ w sprawie dostępu pomocy humanitarnej do Syrii jest oderwany od rzeczywistości.