OFE

OFE

Otwarty fundusz emerytalny, czyli tzw. OFE, gromadzi i inwestuje środki pieniężne przeznaczone na wypłatę świadczeń emerytalnych. Na koniec 2020 roku do takich funduszy należało ponad 15,4 mln Polaków. Prace nad ustawą, której założeniem była likwidacja OFE, zostały zawieszone. Co stanie się ze zgromadzonymi środkami? Jak sprawdzić stan swojego konta w OFE?