Wyroki sądowe w Polsce

Wyroki sądowe w Polsce

Radny zapytał, z kim stołeczny ratusz zawiera umowy cywilnoprawne. Urzędnicy odmówili, zasłaniając się ochroną danych osobowych. Batalia o utrzymanie tajemnicy pochłonęła blisko 70 tysięcy złotych z miejskiej kasy. Sądy nie były zgodne, czy prawo do dostępu do informacji publicznej jest w tym przypadku ważniejsze niż prawo do prywatności. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba było ponad trzech lat.

Polska Fundacja Narodowa obraca milionami złotych, które przekazują jej spółki Skarbu Państwa. Niechętnie zdradza jednak, na co je wydaje. Mimo prawomocnych wyroków nie ujawnia informacji dziennikarzom, a gdy chce ją skontrolować Najwyższa Izba Kontroli, odmawia, twierdząc, że NIK nie ma do tego prawa. I nieustająco zapewnia o przejrzystości swoich poczynań.