Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Pytanie, czy działalność pana Kamila Zaradkiewicza ograniczy się do zwołania Zgromadzenia Ogólnego - mówił Stanisław Biernat, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. W TVN24 komentował wybór Kamila Zaradkiewicza na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To on ma zwołać Zgromadzenie Sędziów, które wyłoni kandydatów na następcę Małgorzaty Gersdorf.

Małgorzata Gersdorf zakończyła kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Procedura wyboru kandydata na jej następcę przez Zgromadzenie Ogólnego Sędziów SN została wstrzymana ze względu na stan epidemii. Prezydent Andrzej Duda powierzył od 1 maja wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Kamilowi Zaradkiewiczowi, od 2018 roku sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Andrzej Duda zapomniał, co to jest konstytucja, jakie kompetencje ma prezydent, że powinien czuwać nad niezależnością i niezawisłością sądów - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 ustępująca pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf.

Nie mam sobie nic do zarzucenia i na pewno żadnej białej flagi nie wywiesiłam - mówiła w "Kropce nad i" ustępująca pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf. Odniosła się w ten sposób do odwołania Zgromadzenia Ogólnego, na którym mieli zostać wskazani kandydaci na jej następcę.

Głęboko wierzę, że wartości, jakich broniłem i bronić nadal będę, okażą się silniejsze od koncepcji o przemijającym charakterze - oświadczył rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski w komunikacie, w którym poinformował o rezygnacji ze stanowiska. "Mam nadzieję, że my i nasze dzieci będziemy żyli w demokratycznym kraju, którego jednym z fundamentów będą niezawiśli sędziowie i niezależne od innych władz sądy (i trybunały)" - dodał.

"Kreuje system wyborczy niespełniający postulatu powszechności wyborów prezydenckich", "narusza tajność i bezpośredniość głosowania", "ingeruje w konstytucyjną istotę wyborów" - tak o projekcie ustawy w sprawie wyborów korespondencyjnych pisze Sąd Najwyższy. W poniedziałek wydał opinię, w której ocenił, że podczas uchwalania ustawy "doszło do szeregu naruszeń" i "nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych".

Prokurator krajowy zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z żądaniem pisemnych wyjaśnień w sprawie zawieszenia w ubiegłym tygodniu nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. - Nie przypominam sobie takich pism, ani jeśli chodzi o treść, ani jeśli chodzi o formę - ocenił rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

O ważności zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich ma rozstrzygać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, której członkowie zostali wskazani przez nową KRS. Do SN wpłynęło kilkanaście pozwów dotyczących odsunięcia ich od orzekania. Apel w tej sprawie wystosowali także byli prezesi Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, którzy piszą, że "decydują się losy demokratycznego państwa prawa".

Prezydent nie ma w obecnym momencie prawnej możliwości wyznaczenia sędziego-komisarza, który pełniłby obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - mówił w "Tak jest" w TVN24 sędzia tego sądu profesor Krzysztof Rączka. Odniósł się do zbliżającego się końca kadencji obecnej pierwszej prezes profesor Małgorzaty Gersdorf. Jak dodał, "nie ma wątpliwości", co w tej sytuacji zrobi Andrzej Duda.

Obecnie brak jest podstaw prawnych, pozwalających na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w sposób bezpieczny dla jego uczestników - pisze w oświadczeniu pierwsza prezes tego sądu, profesor Małgorzata Gersdorf. Dodaje, że decydując o odwołaniu Zgromadzenia, kierowała się "wyłącznie nadrzędnym aksjologicznie celem jakim jest ochrona życia i zdrowia" jego pracowników. Za "krzywdzące i niesprawiedliwe" uznaje opinie "o poddaniu się Sądu Najwyższego i wywieszaniu białej flagi".