Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Zasada trójpodziału władzy oznacza sytuację w państwie, gdy władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są rozdzielone i zachowują między sobą równowagę. Takiemu podziałowi początek dał francuski filozof Monteskiusz. Trójpodział władzy w Polsce został określony w Konstytucji RP z 1997 roku.