Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sędzia Barbara Pankiewicz oraz sędzia Agnieszka Senisson z Sądu Okręgowego w Krakowie odzyskały immunitet sędziowski i mogą wrócić do orzekania. Prokuratura chciała im postawić zarzuty przekroczenia uprawnień. Poniedziałkowe orzeczenie jest prawomocne. Izba Dyscyplinarna jest nieuznawana przez sędziów trzech innych Izb Sądu Najwyższego, a jej funkcjonowanie zostało zakwestionowane także przez TSUE.