Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Aleksander Stępkowski, znany z konserwatywnych poglądów sędzia Sądu Najwyższego, dziś unika rozmowy na ich temat. Przekonuje, że w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, do którego kandydaduje, będzie sędzią orzekającym wyłącznie na podstawie akt, a nie poglądów. Michałowi Traczowi udzielił pierwszego wywiadu po ogłoszeniu jego kandydatury do Trybunału.

Adam K., jeden z organizatorów kradzieży ośmiu milionów złotych, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w celi przesiedział nieco ponad 1250 dni. Od kilku dni cieszy się wolnością. Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy K. nie powinien skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary. Gdyby tak się stało, to mógłby - teoretycznie - starać się o odszkodowanie za zbyt długi pobyt w więzieniu.