Migranci i uchodźcy w Europie

Migranci i uchodźcy w Europie

Pokonali 25 kilometrów - na piechotę, przez lasy i bagna - żeby dostać się do Michałowa, ale stąd zostali zawróceni - tak jak już wcześniej - na podstawie rozporządzenia. Dla służb to działanie zgodnie z rozporządzeniem, tylko czy taka procedura jest zgodna z polską konstytucją i międzynarodowymi konwencjami, które podpisała Polska i zobowiązała się ich przestrzegać? Jacek Tacik.