Julia Przyłębska

Julia Przyłębska

Adam Bodnar chce wyłączenia prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej ze składu rozpoznającego sprawę pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji - do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Adam Bodnar wskazuje na możliwość niezachowania przez nią bezstronności w tej sprawie. Barbara Sobska.