Julia Przyłębska

Julia Przyłębska

Już dziesięć razy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębksiej przekładał rozprawę, która rozpoczęła się w poniedziałek. Chodzi o obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich pełnione przez Adam Bodnara już po skończonej 5-letniej kadencji. Adam Bodnar po raz drugi złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego prezes Julii Przyłębskiej. W składzie orzekającym znajduje się między innymi Stanisław Piotrowicz. Jacek Tacik.

Dyskusja na temat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego była burzliwa, ale bez udziału prezes Trybunału. Julia Przyłębska nie przyszła, nie po raz pierwszy, bo jak twierdzi, kieruje się koniecznością ochrony Trybunału. Opozycja pyta, jakiej ochrony, skoro Trybunał ulega wygaszeniu. Materiał Dawida Rydzka.