Świat

Włochy: Biskup nie ma obowiązku prawnego zawiadamiać o pedofilii

Świat

ShutterstockEpiskopat tłumaczy, że duchowny nie jest urzędnikiem państwowym

Konferencja Episkopatu Włoch uznała, że biskup nie ma obowiązku zawiadomienia świeckiego wymiaru sprawiedliwości o przypadkach pedofilii w podległej mu diecezji. Watykan zgodnie z linią zerowej tolerancji wobec pedofilii zaleca jednak współpracę z organami ścigania.

W ogłoszonym w piątek dokumencie ze wskazówkami dotyczącymi postępowania włoski Episkopat podkreślił: "Biskup nie będąc urzędnikiem państwowym nie ma obowiązku prawnego - z wyjątkiem wymogu moralnego, by przyczynić się do dobra wspólnego - zawiadomienia władz sądowych o przypadkach seksualnego wykorzystywania nieletnich przez księży".

Przygotowanie wskazówek nakazał episkopatom poszczególnych krajów Watykan za pontyfikatu Benedykta XVI. Stolica Apostolska opowiada się za ścisłą współpracą z wymiarem sprawiedliwości w takich przypadkach, choć przyznaje zarazem, iż w różnych krajach istnieją różne przepisy kodeksu karnego dotyczące pedofilii.

"To jednoznaczna rekomendacja"

Na konieczność współpracy ze stroną świecką zwrócił uwagę argentyński ksiądz Humberto Miguel Yanez, współpracownik papieża Franciszka z Buenos Aires, powołany przez niego niedawno do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. - To jednoznaczna rekomendacja - podkreślił w wywiadzie dla włoskiej agencji ANSA.

W dokumencie Episkopatu Włoch położono nacisk na ciążący na biskupach obowiązek bardzo uważnej obserwacji kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego oraz wymiany informacji na ich temat w przypadku, gdy przenoszą się z jednego seminarium do drugiego.

"Zwolnieni z obowiązku"

"Biskupi są zwolnieni z obowiązku złożenia zeznań lub przedstawienia dokumentów dotyczących posiadanej przez siebie wiedzy lub materiałów w związku ze swoją posługą" - zdecydował włoski Episkopat powołując się między innymi na postanowienia konkordatu.

Ponadto we wskazówkach znajduje się stwierdzenie, że wymiar sprawiedliwości państwa może zwrócić się z wnioskiem o informacje lub dokumenty związane z postępowaniem kanonicznym w sprawie pedofilii, ale nie może nakazać ich okazania lub konfiskaty.

Położono natomiast nacisk na ciążący na biskupach obowiązek bardzo uważnej obserwacji kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego oraz wymiany informacji na ich temat w przypadku, gdy przenoszą się z jednego seminarium do drugiego.

Zalecają współpracę

W maju 2011 roku watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała okólnik dla episkopatów, w którym zaleciła biskupom współpracę z wymiarem sprawiedliwości w poszczególnych krajach. Taką linię przyjęto z inicjatywy papieża Benedykta XVI.

W okólniku stwierdzono: "Nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko przestępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo cywilne. Chociaż relacje z władzami cywilnymi nie są jednakowe w poszczególnych krajach, niemniej jednak ważna jest współpraca z nimi w zakresie własnych kompetencji".

Watykan przypomniał, że ta współpraca nie dotyczy tylko przypadków nadużyć popełnionych przez duchownych, ale także tych nadużyć, jakich dopuściły się osoby konsekrowane czy świeckie działające w kościelnych strukturach.

Autor: pk\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości