Putin zaproponował nowego premiera

TVN24 | Świat

Aktualizacja:
Autor:
tas, momo/adso/kwoj
Źródło:
PAP, Echo Moskwy, RIA Nowosti
Rząd Rosji podał się do dymisji TVN24
wideo 2/5
ReutersPutin w pociągu jadącym przez most łączący okupowany Krym z Rosją

Rosyjski rząd podał się w środę do dymisji - poinformował premier tego kraju Dmitrij Miedwiediew. Jak stwierdził, prezydent Władimir Putin "wyznaczył szereg zasadniczych zmian w konstytucji", dlatego dymisja gabinetu jest potrzebna, by mógł w pełni "zrealizować plany". Putin zaproponował na stanowisko szefa rządu Michaiła Miszustina, który jest obecnie szefem Federalnej Służby Podatkowej.

- Po przyjęciu zmian do konstytucji równowaga władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej ulegnie zmianie - powiedział Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez rozgłośnię Echo Moskwy. Premier stwierdził, że "aby umożliwić prezydentowi podejmowanie wszystkich decyzji niezbędnych do realizacji planów, obecny rząd, w pełnym składzie, podaje się do dymisji".

Jak podała agencja Interfax, Putin ma powołać Miedwiediewa na nowe stanowisko zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa (na jej czele stoi prezydent państwa). Były premier ma odpowiadać za kwestie bezpieczeństwa i zdolności obronnych.

Spotkanie premiera z Putinem przed ogłoszeniem dymisji rządu
ALEXEY NIKOLSKY/PAP/EPA

Prezydent Rosji zaproponował, by nowym premierem został Michaił Miszustin, który jest obecnie szefem Federalnej Służby Podatkowej. Jego kandydaturą zajmie się teraz Duma Państwowa. Putin polecił, by dotychczasowy rząd wykonywał swoje obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. Wyraził zadowolenie z pracy rządu Miedwiediewa, który - jak przypomniał - jest premierem od ośmiu lat.

Władimir Putin zaproponował na stanowiska szefa rządu Michaiła Miszustina
ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EPA /PAP

Propozycja wzmocnienia parlamentu

Rząd podał się do dymisji w dniu, kiedy Władimir Putin wygłosił orędzie do Zgromadzenia Federalnego. W orędziu Putin zaproponował poprawki do konstytucji, zwiększające między innymi pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu i wzmacniające rolę organu doradczego - Rady Państwowej.

Parlament ma wyłaniać kandydaturę premiera oraz kandydatury wszystkich wicepremierów i ministrów. Prezydent nie będzie miał prawa odrzucić kandydatur, na które zgodzili się posłowie. Natomiast będzie nadal miał prawo do odwołania premiera, jego zastępców i ministrów w przypadku utraty do nich zaufania lub gdy nie będą wykonywać należycie swych obowiązków.

Jednocześnie szef państwa nadal ma zachować prawo kierowania resortami siłowymi i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Prezydent ma mianować szefów resortów siłowych po konsultacjach z Radą Federacji.

Obecnie Duma Państwowa nie ma wpływu na wyznaczanie ministrów. Powoływanie i odwoływanie członków rządu należy do kompetencji prezydenta. Zgodnie z konstytucją, prezydent powołuje premiera za zgodą Dumy Państwowej. Wniosek w sprawie kandydatury premiera prezydent przedstawia Dumie w ciągu dwóch tygodni od objęcia urzędu głowy państwa (także w innych przypadkach, jak ustąpienie rządu). Duma Państwowa ma tydzień na rozpatrzenie kandydatury, a jeśli trzykrotnie odrzuci proponowanego jej szefa rządu, prezydent powołuje premiera, rozwiązuje Dumę i zarządza nowe wybory parlamentarne. Natomiast, gdy premier zaproponuje kandydatów na wicepremierów i ministrów, prezydent dokonuje nominacji na stanowiska w formie dekretu.

W Rosji ma odbyć się referendum w sprawie zmian. Putin zastrzegł jednocześnie, że Rosja powinna być nadal silną republiką prezydencką.

Putin stwierdził, że Rosja powinna pozostać silną republiką prezydencką
kremlin.ru

"Zasadnicza zmiana w systemie władzy"

W komentarzach media wskazały, że proponowane zmiany oznaczają "zasadniczą zmianę w systemie władzy". W razie ich wprowadzenia nowe reguły będą obowiązywać w okresie, gdy w 2024 roku zakończy się obecna, druga pod rząd - i ostatnia dozwolona przez konstytucję - kadencja prezydencka Putina. Obserwatorzy od dłuższego czasu przychylają się do opinii, że po 2024 roku utrzyma on realną władzę, jednak na innym stanowisku, być może kierując Radą Państwową, parlamentem lub rządem.

W orędziu Putin powtórzył swą wcześniejszą propozycję ograniczenia do dwóch liczby dozwolonych kadencji prezydenckich (obecnie obowiązuje ograniczenie do dwóch kadencji z rzędu). Zaproponował ponadto zaostrzenie kryteriów dla kandydatów na prezydenta - normę, by kandydat na najwyższy urząd w państwie mieszkał w Rosji przez ostatnich 25 lat (obecnie jest to 10 lat) i nie posiadał obcego obywatelstwa nie tylko w momencie kandydowania, ale też nigdy w przeszłości.

W odniesieniu do wysokich rangą urzędników państwowych: gubernatorów, parlamentarzystów, ministrów i sędziów – Putin zaproponował zakaz posiadania obywatelstwa zagranicznego lub dokumentu pozwalającego na stały pobyt w innym państwie.

Przedłożył też wzmocnienie roli Rady Państwowej i Sądu Konstytucyjnego. Jak ocenił, rola Rady Państwowej - która jest organem doradczym przy prezydencie - powinna zostać zapisana w konstytucji. Tak więc rada, w której skład wchodzą szefowie podmiotów Federacji Rosyjskiej i członkowie rządu, stałaby się organem konstytucyjnym.

Ponadto Putin zaproponował zapisanie w konstytucji prymatu ustawy zasadniczej nad ustawodawstwem międzynarodowym w rosyjskiej przestrzeni prawnej. - Wymogi ustawodawstwa międzynarodowego i umów, a także decyzje organów międzynarodowych mogą obowiązywać na terytorium Rosji tylko w tej części, w której nie pociągają za sobą ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, nie są sprzeczne z naszą konstytucją - powiedział rosyjski prezydent.

Źródło: PAP, Echo Moskwy, RIA Nowosti

tas, momo/adso/kwoj