Watykan wyciąga rękę do lefebrystów

 
sxc.huWatykan od lat szuka zbliżenia z lefebrystami

Watykan przekazał w środę lefebrystom dokument określany jako "preambuła doktrynalna". Przyjęcie go otworzyłoby drogę do pojednania. Zabiegi o powrót schizmatycznego bractwa do Kościoła podejmowane są od początku pontyfikatu Benedykta XVI.

Przekazaniem dokumentu zakończyło się spotkanie, w którym uczestniczyli w Watykanie między innymi prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał William Levada i przełożony lefebrystów biskup Bernard Fellay.

Osiem spotkań

Rozmowy te poprzedziło osiem spotkań przedstawicieli Watykanu i Bractwa świętego Piusa X, do których doszło od października 2009 do kwietnia 2011 roku. Wcześniej, w geście dobrej woli, w grudniu 2008 roku papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów, co wywołało falę polemik, gdy okazało się, że jeden z nich to negacjonista.

Celem prowadzonych przez obie strony rozmów doktrynalnych jest zakończenie sporów na tym tle i przezwyciężenie różnic, przede wszystkim w kwestii oceny nauczania Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza ekumenizmu. Lefebryści są przeciwni nauczaniu Soboru na temat dialogu ekumenicznego.

""Uwzględniając niepokoje i postulaty..."

W wydanym w środę komunikacie podkreślono: "Uwzględniając niepokoje i postulaty przedstawione przez Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X co do poszanowania i integralności wiary katolickiej w obliczu hermeneutyki zerwania Soboru Watykańskiego II z tradycją (...) Kongregacja Nauki Wiary uważa za podstawę pełnego pojednania ze Stolicą Apostolską akceptację preambuły doktrynalnej przekazanej podczas spotkania".

Zawiera ona - wyjaśnił Watykan - "zasady doktrynalne i kryteria interpretacji doktryny katolickiej, niezbędne, aby zapewnić wierność nauczaniu Kościoła".

W komunikacie położono nacisk na to, że otwarte pozostają do uprawnionej dyskusji "studium i wyjaśnienie teologiczne poszczególnych wyrażeń czy sformułowań zawartych w dokumentach soborowych i dalszym nauczaniu".

Lefebryści jak Opus Dei

O pewnym zbliżeniu stanowisk może zaś świadczyć to, że - jak wynika z watykańskiego oświadczenia - dyskutowano także o przyszłym statusie lefebrystów "po ewentualnym i oczekiwanym pojednaniu".

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi oświadczył, że najbardziej prawdopodobne jest przyznanie bractwu statusu prałatury personalnej; takiego, jaki ma Opus Dei.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości