Watykan: Święcenia lefebrystów nielegalne

 
sxc.huWatykan konsekwentnie sprzeciwia się wyświęcaniu przez lefebrystów

Zaplanowane na koniec czerwca przez lefebrystów święcenia kapłańskie będą nielegalne - uznał Watykan w specjalnym komunikacie. Świecenia mają się odbyć w pobliżu Ratyzbony w Niemczech.

Komunikat watykańskiego biura prasowego świadczy o kolejnym napięciu, do jakiego doszło między Stolicą Apostolską a bractwem świętego Piusa X od styczniowego zdjęcia przez papieża ekskomuniki z czterech biskupów lefebrystów.

Status quo ws. święceń

W wydanym oświadczeniu Watykan przypomniał słowa papieża Benedykta XVI z marca tego roku. "Dopóki Bractwo nie ma w Kościele statusu kanonicznego, także zrzeszeni w nim duchowni nie pełnią prawomocnie posługi w Kościele".

Watykańskie biuro prasowe podtrzymało też wstrzemięźliwe stanowisko Ojca Świętego, że "dopóki kwestie dotyczące doktryny nie zostaną wyjaśnione, Bractwo nie będzie miało jakiegokolwiek statusu kanonicznego w Kościele, a należący do niego duchowni (...) nie pełnią prawomocnie jakiejkolwiek posługi w Kościele".

"Święcenia należy więc nadal uważać za nielegalne" - podsumował Watykan.

Święcenia należy więc nadal uważać za nielegalne. fragment oświadczenia Watykanu

Lefebryści na cenzurowanym

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, zwane potocznie bractwem lefebrystycznym, to konserwatywny ruch chrześcijański, który nie godzi się na zmiany uchwalone w czasie soboru watykańskiego II.

Chodzi m.in. o kwestie liturgiczne i dogmatyczne, takie jak zarzut do Stolicy Apostolskiej o modernizm. Rozłam między lefebrystami a Watykanem nastąpił, gdy abp Marcel Lefebvre konsekrował bez zgody Stolicy Apostolskiej 4 biskupów (1988 rok). Zostali oni ekskomunikowani mocą samego prawa (tzw. ekskomunika latae sententiae)

Na początku tego roku papież Benedykt XVI, chcąc doprowadzić do jedności z lefebrystami zgodził się na zdjęcie ekskomuniki z biskupów bractwa. Wzbudziło to ożywione dyskusje w Kościele.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości