Gwardia Putina "do walki z wrogiem wewnętrznym"

Putin ma swoją tarczę. 200 tys. żołnierzy mających utopić protesty we krwi
Putin ma swoją tarczę. 200 tys. żołnierzy mających utopić protesty we krwi
vvmvd.ru
vvmvd.ruGwardia Narodowa ma zastąpić wojska wewnętrzne MSW

Rosyjskie agencje ujawniają szczegóły działania Gwardii Narodowej. Formacja ta została powołana na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina i ma zastąpić wojska wewnętrzne MSW. Prasa w Moskwie komentuje, że gwardia powstaje "do walki z wrogami wewnętrznymi".

"W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla obywateli, a także wojskowych tej formacji, funkcjonariusze Gwardii Narodowej będą mogli użyć broni bez ostrzeżenia" – informuje rosyjska agencja Interfax. Agencja TASS podaje, że żołnierze Gwardii Narodowej będą mogli legitymować osoby, które wydadzą się im podejrzane, zatrzymywać je, a także rewidować ich mieszkania.

Do zadań formacji będzie także należeć utrzymywanie porządku publicznego w czasie imprez masowych. W przypadku zamieszek, funkcjonariusze gwardii będą mogli użyć armatek wodnych i pojazdów opancerzonych. Gwardia będzie brała udział w przerywaniu masowych zgromadzeń, odbywających się bez zezwolenia.

Rozmówca Interfaxu powiedział, że w szeregach formacji będzie służyć od 350 do 400 tysięcy osób. "200 tys. z nich będą pochodzić z wojsk wewnętrznych MSW, inni - ze specjalnych oddziałów policji" – stwierdził.

Podporządkowana szefowi państwa

Główne rosyjskie dzienniki poświęcają obszerne artykuły ogłoszonej we wtorek decyzji prezydenta Władimira Putina o powołaniu Gwardii Narodowej. Prasa podkreśla, że formacja tworzona z dotychczasowych wojsk wewnętrznych MSW będzie podporządkowana bezpośrednio szefowi państwa.

"Pokazuje to, że kraj czekają niełatwe czasy w polityce - ocenia "Niezawisimaja Gazieta". W tytule dziennik wybija, że gwardia powstaje "do walki z wrogami wewnętrznymi".

"Pokazujemy 'silną pięść', która przeciwstawi się próbom destabilizowania sytuacji" - ocenia decyzję o powołaniu gwardii politolog Jewgienij Minczenko, cytowany przez "Wiedomosti". Zarazem dziennik w artykule redakcyjnym podkreśla, że powstanie "nowego supersiłowego resortu" można uważać za "oficjalne uznanie znaczenia nowego zagrożenia - wroga wewnętrznego".

Gwardia "stała się jedną z najsilniejszych struktur siłowych w kraju" - podkreśla "Kommiersant". Zaznacza, że chodzi o jedną z największych w ostatnich latach reform w systemie ochrony porządku publicznego. Przy czym - zaznacza gazeta - o powołaniu Gwardii Narodowej mówiono w Rosji już wcześniej, po raz ostatni - w 2013 roku, "gdy do wojsk wewnętrznych przeszedł jeden z najbardziej zaufanych ludzi prezydenta", generał Wiktor Zołotow. Wcześniej Zołotow dowodził prezydenckimi służbami ochrony.

OMON i SOBR

Jak wskazują "Wiedomosti", oficjalnych danych o liczebności Gwardii Narodowej brak. Jednak struktury, jakie mają wejść w jej skład (wojska wewnętrzne, siły specjalne policji, a także siły ochrony), liczą łącznie ok. 400 tys. ludzi. Według "Wiedomosti" nie jest jasne, czy wszyscy funkcjonariusze będą przyjęci do Gwardii Narodowej i "najprawdopodobniej nie obejdzie się bez redukcji".

"Można przypuszczać, że rosyjska Gwardia Narodowa otrzyma możliwość szerszego prowadzenia działalności kontrwywiadowczej i współpracy w tej sferze z innymi służbami specjalnymi" - pisze rządowa "Rossijskaja Gazieta". Dziennik dodaje, że nie można wykluczyć wzmocnienia tych wojsk dodatkowym uzbrojeniem, w tym czołgami czy ciężką artylerią. Przypomina, że mianowany dyrektorem nowej struktury, Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej FR, generał Zołotow ma za sobą bogate doświadczenie pracy w służbach specjalnych. Teraz zyska status równy ministrowi i będzie odpowiadał bezpośrednio przed prezydentem. Będzie też stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

"Wypracowywanie i realizacja polityki państwowej"

Władimir Putin wydał we wtorek dekret, na mocy którego wojska wewnętrzne MSW przekształcone zostały w Gwardię Narodową, "w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli, obrony prawa i swobód człowieka i obywatela".

Wojska Gwardii Narodowej będą wchodzić w skład Federalnej Służby Gwardii Narodowej. Służba ta, jak wynika z dekretu, będzie miała na celu "wypracowywanie i realizację polityki państwowej oraz normatywno-prawnych regulacji w sferze działalności wojsk Gwardii Narodowej", a także w sferze obrotu bronią, działalności prywatnych firm ochroniarskich i obrony pozaresortowej.

Autor: tas/ja / Źródło: PAP, Interfax, TASS

Źródło zdjęcia głównego: MSW Rosji

Pozostałe wiadomości