TVN24 | Świat

Unijny pakiet budżetowy formalnie przyjęty. Kolej na europarlament i parlamenty narodowe

TVN24 | Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
PAP
Morawiecki: to bardzo dobry budżet dla Polski
Morawiecki: to bardzo dobry budżet dla PolskiTVN24
wideo 2/7
TVN24Morawiecki: to bardzo dobry budżet dla Polski

Państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach Rady Unii Europejskiej przyjęły w poniedziałek formalnie szereg aktów prawnych wchodzących w skład pakietu budżetu UE na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. Otwiera to drogę do głosowań w Parlamencie Europejskim i parlamentach narodowych.

Rada Unii Europejskiej (kraje członkowskie) formalnie przyjęła w poniedziałek decyzję w sprawie zasobów własnych, która określa sposób finansowania unijnego budżetu. Decyzja musi zostać zatwierdzona przez wszystkie 27 państw członkowskich zgodnie z ich konstytucyjnymi wymogami, aby wejść w życie. Przyjęcie jej w poniedziałek umożliwia rozpoczęcie procesu ratyfikacji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Rada przyjęła również rozporządzenie ustanawiające fundusz odbudowy Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa terminy wykorzystania 750 miliardów euro funduszu oraz ich przeznaczenie na różne unijne programy.

Kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły również stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii. To otwiera drogę do ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem w środę. Wreszcie Rada UE podjęła też decyzję o przekazaniu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 Parlamentowi Europejskiemu do jego zgody. Parlament Europejski ma głosować w tej sprawie również w środę.

Rada Unii EuropejskiejShutterstock

Programy sektorowe i roczny budżet

Dla budżetu na lata 2021-2027 niezbędne jest także przyjęcie tzw. programów sektorowych, czyli unijnych programów finansowych dla poszczególnych działów unijnej polityki. Za prace nad nimi odpowiedzialne są odpowiednie Rady (grupy ministrów z państw członkowskich, odpowiedzialnych za dany obszar). Na przykład Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pracuje nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi wspólnej polityki rolnej, a Rada ds. Konkurencyjności nad programami dotyczącymi jednolitego rynku, badań i przestrzeni kosmicznej.

Programy te są przyjmowane w zwykłej procedurze ustawodawczej z udziałem Parlamentu Europejskiego. Ich kształt jest uzależniony od wyniku negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych. Prace nad nimi toczyły się równolegle do negocjacji w sprawie kształtu budżetu na lata 2021-2027.

Wreszcie UE będzie musiała też przyjąć budżet roczny na 2021 rok. Unijne budżety roczne muszą zawsze mieścić się w limitach budżetu na lata 2021-2027. W praktyce zobowiązania i płatności są budżetowane zwykle poniżej odpowiednich pułapów przewidzianych w ramach wieloletnich ram finansowych. Różnica, czyli margines między pułapem a zabudżetowanymi kwotami, daje pole do manewru w razie nieprzewidzianych potrzeb. Na początku grudnia Rada i Parlament wypracowały porozumienie w sprawie kształtu budżetu na 2021 rok. W myśl niego łączna kwota środków na zobowiązania w przyszłym roku wyniesie 164,2 mld euro.

Autor:momo\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock