Porozumienie w sprawie unijnego programu zdrowotnego osiągnięte

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiej i reprezentującej Radę Unii Europejskiej niemieckiej prezydencji porozumieli się w poniedziałek wieczorem w sprawie programu zdrowotnego Unii Europejskiej na lata 2021-2027 "EU4Health". Jego budżet wyniesie 5,1 miliarda euro i będzie częścią unijnego budżetu.

Unijny program zdrowotny ma pomóc naprawić niedociągnięcia ujawnione przez pandemię COVID-19, podnosząc jakość i odporność systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej. Jak podał Parlament Europejski, zwiększając odporność systemów opieki zdrowotnej, EU4Health dokładniej przygotuje Unię Europejską na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Ma to ułatwić Unii Europejskiej stawienie czoła nie tylko przyszłym epidemiom, ale także długoterminowym wyzwaniom, takim jak starzenie się społeczeństwa i nierówności zdrowotne.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Nowy Europejski Organ ds. Gotowości i Reagowania na Kryzysy Zdrowotne zostanie utworzony w celu wspierania reakcji na szczeblu UE na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. Będzie on finansowany za pośrednictwem EU4Health. Kryzys COVID-19 ujawnił wiele słabości krajowych systemów opieki zdrowotnej, w tym ich zależność od krajów spoza UE w zakresie dostarczania leków, wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej. Program będzie zatem wspierał działania, które sprzyjają produkcji i zaopatrzeniu w produkty.

Maksymalnie 20 procent całkowitego budżetu jest zarezerwowane na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez walkę ze spożywaniem alkoholu i tytoniu. Cyfryzacja opieki zdrowotnej, w tym poprzez wspieranie tworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, jest również częścią programu. Wstępne porozumienie nadal wymaga zatwierdzenia przez cały Parlament oraz Radę.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości