TVN24 | Świat

Unia Europejska nakłada sankcje na osoby i podmioty w Mjanmie i Syrii. Nowe sankcje na osoby związane z dżihadystami

TVN24 | Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu sankcji na 22 osoby i cztery podmioty w Birmie, a także o kolejnych pakietach sankcji wobec Syrii oraz osób powiązanych z tak zwanym Państwem Islamskim i Al-Kaidą.

Unia Europejska przyjęła w poniedziałek czwarty pakiet sankcji w związku z utrzymującą się poważną sytuacją i nasilającymi się naruszeniami praw człowieka w Mjanmie w następstwie wojskowego zamachu stanu z 1 lutego 2021 roku.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO

Rozszerzenie listy sankcyjnej dotyczy 22 osób i czterech podmiotów - obejmuje ministrów rządu, członka Krajowej Rady Administracji Publicznej i członków Związkowej Komisji Wyborczej, a także wysokich rangą członków sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Wśród podmiotów objętych sankcjami są zarówno przedsiębiorstwa państwowe, które dostarczają siłom zbrojnym znaczne zasoby, jak i przedsiębiorstwa prywatne blisko związane z najwyższym przywództwem Tatmadaw: Htoo Group, IGE (International Group of Enterpreneurs), Mining Enterprise 1 oraz Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Embargo na broń i sprzęt, ograniczenia w eksporcie

Sankcje, które obejmują teraz łącznie 65 osób i 10 podmiotów, polegają m.in. na zamrożeniu aktywów i zakazie udostępniania funduszy osobom i podmiotom umieszczonym w wykazie. Ponadto zakaz podróżowania mający zastosowanie do osób umieszczonych w wykazie uniemożliwia im wjazd na terytorium UE lub przejazd przez nie.

Nadal obowiązują także unijne sankcje wprowadzone wcześniej. Obejmują one embargo na broń i sprzęt, które mogą zostać wykorzystane do represji wewnętrznych, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania używanych przez wojsko i straż graniczną, ograniczenia w eksporcie sprzętu służącego do monitorowania łączności, który można by wykorzystać do represji wewnętrznych, oraz zakaz organizowania szkoleń wojskowych dla birmańskich sił zbrojnych i zakaz współpracy wojskowej z nimi.

Sankcje stanowią uzupełnienie wstrzymania bezpośredniej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla rządu oraz zawieszenia wszelkiej unijnej pomocy, którą można byłoby uznać za legitymizującą juntę.

Unia wprowadza kolejne sankcje na Syrię

Unia Europejska w poniedziałek postanowiła również dodać pięciu członków rodziny Makhlouf do listy osób i podmiotów objętych unijnymi sankcjami w związku z sytuacją w Syrii - decyzję tę podjęto w następstwie śmierci Mohammeda Makhloufa we wrześniu 2020 roku.

Wraz z jego śmiercią pojawia się ryzyko, że majątek odziedziczony przez członków jego rodziny zostanie wykorzystany do wspierania działań reżimu syryjskiego i zostanie mu bezpośrednio przekazany. Może to przyczynić się do dalszych brutalnych represji ludności cywilnej.

Po poniedziałkowej decyzji lista osób i podmiotów podlegających sankcjom w związku z sytuacją w Syrii liczy 292 osoby i 70 podmiotów. Osoby są objęte zarówno zamrożeniem majątku, jak i zakazem podróży do UE, a podmioty – zamrożeniem majątku. Ponadto osoby i podmioty z UE nie mogą udostępniać środków finansowych osobom i podmiotom z listy sankcyjnej.

Unijne embargo na ropę naftową z Syrii

Sankcje wobec Syrii zostały wprowadzone w 2011 r. w reakcji na brutalne represje stosowane przez reżim Baszszara al-Asada względem ludności cywilnej. Sankcje dotyczą też firm i prominentnych biznesmenów czerpiących korzyści ze związków z reżimem i z gospodarki wojennej.

Sankcje to obecnie także embargo na ropę naftową, ograniczenia pewnych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego znajdujących się w UE, ograniczenia w eksporcie sprzętu i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do represji wewnętrznych, oraz sprzętu i technologii, które pozwalają monitorować lub przechwytywać połączenia internetowe i telefoniczne.

Unijne sankcje wobec Syrii są tak pomyślane, by nie wpływały na pomoc humanitarną, a zatem mają nie utrudniać dostaw żywności, leków i sprzętu medycznego.

Kolejne osoby z Al-Kaidy objęte sankcjami

Unia Europejska dodała również do unijnej listy sankcyjnej kolejne dwie grupy i dwie osoby powiązane z Państwem Islamskim i Al-Kaidą, działające w Afganistanie i sąsiednim regionie - sankcje są wymierzone w działający na subkontynencie indyjskim odłam Al-Kaidy (AQIS) i jego przywódcę Osamę Mahmooda, a ponadto w rzecznika ugrupowania Prowincja Chorasan (ISIL-K) Aziza Azama i w organizację Daisz – Prowincja Hind działającą w Indiach.

Wskazane osoby i podmioty uczestniczyły w planowaniu i przeprowadzaniu zamachów terrorystycznych w Afganistanie i państwach ościennych. Są więc stałym i poważnym zagrożeniem dla stabilności regionalnej i międzynarodowej. Poprzez swoją działalność propagandową odegrały też ważną rolę w promowaniu brutalnej dżihadystycznej ideologii Daiszu i Al-Kaidy i nawoływaniu do działań terrorystycznych na rzecz tych organizacji - podała UE.

Decyzja Rady oznacza, że odtąd osiem osób podlega zakazowi wjazdu i zamrożeniu aktywów, a dwa podmioty – zamrożeniu aktywów. Ponadto osoby i podmioty z UE nie mogą udostępniać środków finansowych osobom i podmiotom z listy sankcyjnej.

Unia Europejska zamierza nadal podejmować zdecydowane działania przeciwko tym, którzy wciąż zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu: planują, finansują i przeprowadzają zamachy terrorystyczne oraz szerzą na świecie nawołującą do zabijania propagandę terrorystyczną.

Od września 2016 roku Unia Europejska może nakładać autonomiczne sankcje na Państwo Islamskie i Al-Kaidę oraz powiązane z nimi osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty. System sankcji unijnych jest niezależny od oenzetowskiego systemu sankcyjnego, niemniej go uzupełnia.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości