Krótkie, bezwizowe podróże na Białoruś już latem? Jest umowa

Świat

Wikipedia (CC BY SA 3.0) | Alex ZozulyaZgodę w sprawie umowy z Białorusią musi jeszcze wydać PE (na zdjęciu Grodno)

Komisja Europejska i Białoruś podpisały w środę umowę o ułatwieniach wizowych oraz umowę o readmisji. Ta pierwsza ułatwi obywatelom Białorusi uzyskanie wiz krótkoterminowych na wjazd do Unii Europejskiej, a obywatelom Unii Europejskiej - krótkie, bezwizowe podróże na Białoruś.

Jak podała Komisja Europejska, umowy stanowią ważny krok w stosunkach między Unią Europejską a Białorusią i otwierają drogę dla lepszej mobilności obywateli, przyczyniając się do zacieśnienia więzi między Unią Europejską i jej sąsiadami z Partnerstwa Wschodniego.

"Znaczący krok naprzód w naszej współpracy"

Umowy podpisali w Brukseli komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, Davor Bożinović - wicepremier i minister spraw wewnętrznych Chorwacji, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, oraz minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej.

- Te umowy stanowią znaczący krok naprzód w naszej współpracy. Poprawią one mobilność naszych obywateli w dobrze zarządzanym i bezpiecznym otoczeniu oraz pomogą w budowaniu bliższych związków między Unią Europejską a Białorusią. Od strony europejskiej będziemy teraz szybko postępować z procedurami ratyfikacyjnymi, aby obywatele mogli jak najszybciej odczuć korzyści - powiedziała komisarz Johansson.

Umowa o ułatwieniach wizowych uprości uzyskanie wiz krótkoterminowych na wjazd do Unii Europejskiej przez obywateli Białorusi. Po wejściu w życie opłata wizowa zostanie obniżona do 35 euro. Ponadto termin, w którym konsulaty podejmą decyzję w sprawie wniosku wizowego, zostanie skrócony.

Kilka kategorii podróżnych, w tym dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, będzie mogło otrzymywać wizy wielokrotnego wjazdu o coraz dłuższym okresie ważności, przy konieczności przedstawienia mniejszej liczby dokumentów potwierdzających cel podróży.

Na Białoruś już za pół roku?

Białoruś jednostronnie wprowadziła środki ułatwiające krótkoterminowe podróże bezwizowe dla obywateli Unii Europejskiej przybywających do Mińska.

Głównym celem umowy o readmisji między Unią a Białorusią jest ustanowienie, na zasadzie wzajemności, procedur bezpiecznego i uporządkowanego powrotu osób przebywających nielegalnie w Unii Europejskiej lub na Białorusi, z pełnym poszanowaniem ich praw wynikających z prawa międzynarodowego.

W kolejnym kroku umowy zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, który będzie musiał wyrazić na nie zgodę. Rada Unii Europejskiej będzie wówczas mogła formalnie zatwierdzić poprzez ratyfikację obie umowy. Procedura ratyfikacyjna jest również wymagana po stronie białoruskiej. Umowy mogą wejść w życie w czerwcu 2020 roku.

Białoruskie GrodnoAlex Zozulya | Wikipedia (CC BY SA 3.0)

Autor: asty/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY SA 3.0) | Alex Zozulya