TVN24 | Świat

Ukraina walczy z antysemityzmem. Parlament poparł przepisy

TVN24 | Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

Parlament Ukrainy przyjął ustawę o zapobieganiu i przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Przepisy definiują antysemityzm i wprowadzają jego zakaz. Przewidziana jest także cywilno-prawna i karna odpowiedzialność.

"Ukraina jest wielonarodowym i z reguły tolerancyjnym państwem, ale niestety stale odnotowywane są przypadki wandalizmu i mowy nienawiści związane z antysemityzmem" - wyjaśnili inicjatorzy przyjęcia ustawy w komunikacie. Jak dodali, to, że w ukraińskim prawie nie ma wyraźnego zdefiniowania pojęcia antysemityzmu nie pozwala, by w odpowiedni sposób kwalifikować przestępstwa, dokonane na tym tle. "W praktyce prowadzi to do bezkarności przestępców" - poinformowano.

Celem ustawy jest przeciwdziałanie i zapobieganie antysemityzmowi i jego przejawom na Ukrainie.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Przyjęta w środę w drugim, ostatnim czytaniu ustawa definiuje pojęcie antysemityzmu i wylicza jego główne przejawy. Wprowadza zakaz antysemityzmu i jego przejawów oraz przewiduje odpowiedzialność za złamanie przepisów.

Zgodnie z ustawą za przejawy antysemityzmu uważa się m.in. wzywanie, zatajenie albo usprawiedliwianie zabójstwa lub skrzywdzenia osób pochodzenia żydowskiego, a także wygłaszanie nieprawdziwych, stereotypowych i nienawistnych twierdzeń o osobach pochodzenia żydowskiego.

Negowanie faktu prześladowania i masowej zagłady Żydów

Przejawem antysemityzmu jest też negowanie faktu prześladowania i masowej zagłady Żydów (Holokaustu) w czasie II wojny światowej, a także tworzenie i rozpowszechnianie materiałów zawierających antysemickie twierdzenia, publiczne wykorzystywanie symboli o treści antysemickiej.

Za przejaw antysemityzmu uznano też umyślne uszkodzenie, zniszczenie i zbezczeszczenie budynków i innych obiektów należących do osób pochodzenia żydowskiego, do wspólnot żydowskich i organizacji, a także obiektów religii i kultu, miejsc pochówków, pomników z pobudek antysemickich.

Dokument przewiduje cywilno-prawną i karną odpowiedzialność za złamanie zawartych w niej przepisów oraz rekompensatę uszczerbków materialnych i moralnych, do jakich doszło w wyniku antysemickich działań.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock