Świat

Tusk oczekiwany, Tusk podejrzewany

Świat

Aktualizacja:

Podczas gdy ukraińskie "Dieło" od rządu Donalda Tuska oczekuje dalszego wspierania Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej, rosyjskie "Wiedomosti" przestrzegają, że nowe polskie kierownictwo nie zmieni podejścia Warszawy do Rosji.

Zdaniem moskiewskiej gazety "Rosja, która z taką radością przyjęła porażkę partii braci Kaczyńskich, nie powinna mieć złudzeń".

- Nie należy oczekiwać, że Tusk - różniący się od Kaczyńskich nie tylko gospodarczym liberalizmem, lecz również w pełni europejską poprawnością polityczną - ostro zmieni kurs kraju - piszą "Wiedomosti" o przyszłym polskim premierze.

"Wiedomosti" wątpią, czy stosunek Tuska do Rosji będzie lepszy niż "odpychających braci Kaczyńskich": - Na pytania o rozmieszczenie w Polsce amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej nowy premier odpowiada bardzo niekonkretnie. Za to oświadczył już, że Rosja powinna liczyć się z prozachodnią polityką Ukrainy i Gruzji.

Ukraina czeka

Ukraińcy patrzą na Tuska z nadzieją, że uczyni z Polski bardziej efektywnego adwokata Ukrainy w Unii Europejskiej. Przynajmniej pisze tak ukraińskie "Dieło".

Chciałbym, by stosunki polsko-ukraińskie bądź polsko-gruzińskie nie były odbierane jako skierowane przeciw jakiemukolwiek państwu Donald Tusk o ukro gruzach

Gazeta przywołuje opinie polskich analityków, którzy uważają, iż rządy Platformy Obywatelskiej doprowadzą wyłącznie do poprawy relacji między Kijowem a Warszawą: - Tusk z jego pragmatyzmem będzie umiał przekonać UE, że przyjęcie Ukrainy do tej organizacji odpowiada interesom nie tylko Polski, lecz także całej Wspólnoty.

"Dieło" wyraża jednocześnie opinię, że kierowany przez Tuska rząd nie od razu zajmie się forsowaniem obecności Ukrainy w Unii: - Jednym z głównych zadań będzie pogłębienie stosunków Polski z Niemcami. Dopiero po wzmocnieniu swych pozycji w Europie Tusk zwróci się na Wschód.

Źródło: PAP