Świat

"Niezwykły kamień milowy, wprowadzający kraj w nową fazę jego historii politycznej"

Świat


Podjęte ustalenia przejściowe zobowiązują do zakończenia wszystkich konfliktów w Sudanie - oświadczył w poniedziałek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca sekretarza generalnego Jean-Pierre Lacroix. Uczestnicy debaty gratulowali Sudańczykom wprowadzania zmian zmierzających do wprowadzenia w kraju demokracji i pokoju.

Jean-Pierre Lacroix, który jest zastępcą sekretarza generalnego do spraw operacji pokojowych, przemawiał w ONZ za pośrednictwem wideokonferencji z Paryża. Odniósł się do ostatnich wydarzeń w Sudanie, w tym sygnowania przez rządzącą Tymczasową Radę Wojskową (TMC) i cywilną opozycję porozumienia, które umożliwi powołanie tymczasowego rządu, mającego sprawować władzę do czasu wyborów powszechnych, a następnie przekazać ją cywilom. Okres przejściowy ma obowiązywać przez 39 miesięcy.

"Zobowiązanie do zakończenia wszystkich nierozstrzygniętych konfliktów"

Zastępca sekretarza generalnego przypomniał o zaprzysiężeniu Suwerennej Rady pod przewodnictwem Abd el-Fataha al-Burhana, składającej się z pięciu wojskowych i sześciu cywilów, w tym dwóch kobiet. TMC uległa rozwiązaniu, a znany ekonomista Abdalla Hamdok został premierem. - Ustalenia przejściowe pociągają za sobą zobowiązanie do zakończenia wszystkich nierozstrzygniętych konfliktów w Sudanie, co może zapewnić długoterminową stabilność Darfurowi i innym marginalizowanym obszarom – wskazał Lacroix. Zwrócił m.in. uwagę, że w Darfurze sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Dochodzi do sporadycznych starć między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi/Siłami Szybkiego Wsparcia a frakcją Armii Wyzwolenia Sudanu Abdula Wahida w regionie Dżabal Marra. Według zastępcy sekretarza generalnego nie ma oznak wznowienia działalności wojskowej przez ugrupowania zbrojne, które nie są jeszcze częścią krajowego procesu politycznego. Stwarzają one jednak wciąż zagrożenie dla trwałego budowania pokoju.

"To niezwykły kamień milowy"

Lacroix powiadomił, że po utworzeniu nowego gabinetu rozpoczną się dyskusje na temat wycofania Misji Unii Afrykańskiej i ONZ w Darfurze (UNAMID) oraz podjęcia kolejnych kroków w procesie pokojowym. Jak dodał, w obliczu kryzysu gospodarczego wsparcie darczyńców będzie bardziej niż kiedykolwiek kluczowe w ułatwianiu jednoczesnych przemian w Darfurze i całym Sudanie.

Zdaniem komisarza do spraw pokoju i bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej Smaila Chergui, UNAMID pozostawał klasyczną ilustracją synergii między Unią Afrykańską a ONZ w reagowaniu na potrzeby ludności. Gratulował Sudanowi podpisania przełomowej deklaracji konstytucyjnej. - To niezwykły kamień milowy, wprowadzający kraj w nową fazę jego historii politycznej oraz umocnienia demokracji i pokoju – ocenił.

"Pociągnąć winnych do odpowiedzialności"

Przewodząca obradom stała przedstawiciel RP przy ONZ Joanna Wronecka zaznaczyła, że Polska z zadowoleniem przyjmuje podpisanie umowy w sprawie ustanowienia nowego rządu przejściowego kierowanego przez cywilów i instytucji przejściowych. Chwaliła ludność Sudanu za doprowadzenie do pokojowych zmian. Z zadowoleniem powitała mianowanie nowego premiera, co uznała za ważny krok w tworzeniu rządu pod przywództwem cywilnym. - Niezwykle ważne jest, aby przedstawiciele Darfuru uczestniczyli w procesie transformacji na poziomie narodowym i żeby dla ludności Darfuru nowa rzeczywistość polityczna była korzystna. Mamy nadzieję, że ta nowa dynamika polityczna w Sudanie pozwoli przyspieszyć proces pokojowy w Darfurze i zachęci grupy rebeliantów z Darfuru do negocjacji z nowymi władzami Sudanu – oświadczyła ambasador RP. Jednocześnie wskazała, że w regionie tym dochodzi do naruszania praw człowieka, w tym przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym, a także naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego. Potępiła ataki sił bezpieczeństwa i Sił Szybkiego Wsparcia, a także milicji na ludność cywilną, a szczególnie na najbardziej narażonych, jak kobiety i dzieci. - Sądzimy, że władze nie powinny szczędzić wysiłków, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności, i powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, by zwalczać bezkarność w Darfurze – stwierdziła Wronecka. Ponowiła wezwania do rządu Sudanu i wszystkich innych stron konfliktu w Darfurze o współpracę i pomoc Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Aby osiągnąć trwały pokój w Darfurze - postulowała ambasador - szczególny nacisk należy położyć na warunki społeczno-ekonomiczne. Ostrzegła, że bez wsparcia społeczności międzynarodowej i zabezpieczenia funduszy na rozwój Darfuru istnieje ryzyko zniweczenia osiągnięć uzyskanych kosztem wielkich wysiłków w ostatniej dekadzie.

Protesty i przemoc w Sudanie Adam Ziemienowicz | PAP

Autor: momo / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: