Serbia nie godzi się na powstanie sił zbrojnych Kosowa


Serbia jest zdecydowanie przeciwna planom władz Kosowa, które oznajmiły, że utworzą własne siły zbrojne. Rząd serbski zakwalifikował to jako naruszenie rezolucji ONZ i działanie szkodliwe dla procesu normalizacji stosunków między obu krajami.

Rząd serbski oświadczył w komunikacie: "Zamiar Prisztiny, aby przekształcić Siły Bezpieczeństwa Kosowa w klasyczną formację zbrojną jest dla Serbii nie do zaakceptowania". Belgrad nie uznał formalnie niepodległości, którą Kosowo, dawna serbska prowincja zamieszkana przez albańską większość, proklamowało jednostronnie w 2008 roku. Według Belgradu zamiar ogłoszony przez Prisztinę stanowi pogwałcenie rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ "tylko siły międzynarodowe KFOR mają mandat do zapewniania bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wszelkie aspekty militarne niezbędnych do tego działań".

Rząd serbski zapewnia, że pomysł Prisztiny prowadzi do zdestabilizowania sytuacji w Kosowie i jest szkodliwy dla procesu normalizacji stosunków między obu stronami, który przebiega w ramach dialogu prowadzonego pod auspicjami Unii Europejskiej. Dialogu, który w ubiegłym roku doprowadził do zawarcia doniosłego porozumienia między Belgradem a Prisztiną. Wcześniej serbski minister do spraw Kosowa Aleksandar Vulin ogłosił, że jego rząd wystąpi do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zajęcie się sprawą na sesji Rady. Przypomniał też, że Serbia ma gwarancje ze strony wspólnoty międzynarodowej, otrzymane w toku dialogu prowadzonego w Brukseli, iż żadna kosowska siła zbrojna nie może być rozmieszczona na zamieszkanych przez Serbów ziemiach północnego Kosowa. Rząd serbski zareagował w ten sposób na ogłaszane przez ostatnie miesiące przez rząd kosowski plany przekształcenia obecnych Sił Bezpieczeństwa Kosowa (KSF) w siły zbrojne i powołania ministerstwa obrony, do czego potrzebne byłyby nowe ustawy i zmiana konstytucji Kosowa. Obecne KSF, powołane w 2009 r., mają nieco ponad 2 200 członków i są wyposażone jedynie w lekką broń. Unia Europejska utrzymuje w Kosowie cywilną, policyjno-prawną misję EULEX, która spełnia rolę doradczą wobec władz lokalnych w kwestiach dotyczących budowania państwa prawa w Kosowie. Zadanie zagwarantowania bezpieczeństwa w Kosowie spoczywa na siłach KFOR, podlegających NATO.

Autor: kło\mtom / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości