Świat

Schengen weszło w nową generację

Świat

tvn24W strefie Schengen będzie trudniej uciec i się ukryć

Wtorek jest pierwszym dniem działania w Europie systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Są w nim informacje o osobach podejrzanych, zaginionych oraz kradzieżach. Do nowego systemu będzie można wprowadzać dane biometryczne.

Nowy system ułatwi straży granicznej, policji i służbom celnym wymianę informacji o osobach podejrzanych o udział w poważnych przestępstwach. Zawiera też informacje dotyczące osób zaginionych, przede wszystkim dzieci, oraz informacje o skradzionych, zagubionych lub przywłaszczonych przedmiotach - np. środkach pieniężnych, samochodach, broni palnej czy dokumentach tożsamości.

Odciski palców, zdjęcia, zagione łodzie, samoloty i towary

To następca systemu informacyjnego Schengen (SIS), który powstał w 1995 roku. SIS II oferuje więcej opcji, jak na przykład możliwość wprowadzania danych biometrycznych (odciski palców i zdjęcia). Jest też wyposażony w nowe rodzaje powiadomień (np. o skradzionych samolotach, łodziach, kontenerach bądź środkach płatniczych). Oferuje możliwość kojarzenia ze sobą danych (np. dotyczących osoby i pojazdu). Europejskie nakazy aresztowania są w systemie połączone bezpośrednio z informacjami o osobach poszukiwanych w celu aresztowania, wydania lub ekstradycji, dzięki czemu służby mogą działać szybciej.

System do środy zostanie uruchomiony stopniowo we wszystkich państwach UE strefy Schengen oraz w Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinie. Będą miały do niego dostęp także kraje spoza Schengen. Po zakończeniu miesięcznych testów od 9 maja będzie zarządzany przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).

- Jesteśmy gotowi do przejęcia zarządzania operacyjnego SIS II. W ścisłej współpracy z Komisją i krajami UE robimy wszystko, by ten proces przebiegał jak najsprawniej. System ma działać nieustannie - przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie - podkreślił dyrektor tej agencji Krum Garkow.

Obywatel ma dostęp

Dostęp do SIS II mają wyłącznie organy krajowe odpowiedzialne za kontrole graniczne, policja i organy celne, organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy wydające wizy oraz zajmujące się rejestracją pojazdów. Każdy obywatel ma prawo wglądu do swoich danych zarejestrowanych w systemie SIS II i może zwrócić się do właściwych organów krajowych o skorygowanie lub usunięcie swoich danych osobowych.

Każdemu z nas przysługuje też prawo do wniesienia sprawy do sądu o udostępnienie, skorygowanie lub usunięcie dotyczących nas informacji. Nadzór nad systemem SIS II sprawować będą wspólnie krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Od 2002 roku Komisja przeznaczyła na realizację projektu SIS II 167,8 mln euro.

Autor: adso/ja / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości