"Ruchy ekstremistyczne rozprzestrzeniają się jak rak"

Świat

Dżihadyści systematycznie grożą Europie atakami

Tzw. Państwo Islamskie i inne ruchy ekstremistyczne rozprzestrzeniają się na całym świecie jak rak - ostrzegał sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun, wzywając państwa do współpracy w zwalczaniu plagi terroryzmu.

Podczas ONZ-owskiej konferencji odbywającej się w Genewie z udziałem ministrów z trzydziestu krajów Ban Ki Mun zwrócił się do nich z apelem o wcielanie w życie polityki opartej na 70 zaleceniach dotyczących walki z ekstremizmem, przedstawionych przez ONZ w styczniu tego roku. Zalecenia dotyczą m.in. działań mających zapobiegać radykalizacji młodzieży, wdrażania programów readaptacji młodych ludzi, którzy znaleźli się w orbicie przyciągania dżihadystów, wpajania tolerancji za pomocą przekazu internetowego, propagowania zasad demokratycznego państwa prawa i zasad przestrzegania praw człowieka w warunkach konfliktu zbrojnego oraz wartości humanitarnych. - Poszanowanie wolności słowa, swobód obywatelskich to nie tylko skuteczne formy walki ze złem, jakie niesie ze sobą terroryzm, ale także sposób na nieustępowanie w jego obliczu, niedopuszczanie do tego, aby zyskiwał on teren - brzmiała konkluzja przemówienia sekretarza generalnego ONZ w Genewie.

Autor: kg\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: IS