Rosyjski parlament: proponujemy rozszerzenie praw służb specjalnych i porządkowych


Na wspólnym posiedzeniu Zgromadzenia Federalnego, czyli obu izb rosyjskiego parlamentu, deputowani wezwali do nasilenia walki z terroryzmem i zaostrzenia przepisów antyterrorystycznych. Zaapelowali też o "podcięcie ideowych i ekonomicznych korzeni ekstremizmu".

"Proponujemy rozszerzenie praw służb specjalnych i porządkowych oraz zwiększenie kar nie tylko za działalność terrorystyczną, ale też za jej finansowanie i propagowanie jej ideologii" - powiedziała przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwijenko.

We wspólnym oświadczeniu Rada Federacji oraz Duma Państwowa wezwały do zaostrzenia środków bezpieczeństwa w miejscach publicznych i zbudowania na granicach państwa "barier" dla ekstremizmu.

Zaapelowały o zmodyfikowanie "ustawodawstwa i przepisów prawa międzynarodowego w dziedzinie polityki migracyjnej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się terroryzmu oraz przestępczości".

"Podcięcie korzeni ekstremizmu"

Ponadto parlament wezwał do zaostrzenia kar za działalność terrorystyczną, w tym za rekrutowanie i agitację na rzecz ugrupowań terrorystycznych, propagowanie "metod i praktyk terrorystycznych", a także "finansowanie ich lub wspieranie w inny sposób". Domaga się też, by przestępstwa o charakterze terrorystycznym nie podlegały przedawnieniu.

Deputowani uznali też za konieczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa transportu oraz podczas imprez publicznych.

Obie izby parlamentu zaapelowały o "podcięcie ideowych i ekonomicznych korzeni ekstremizmu". Zapisały w komunikacie, że zobowiążą się wraz z „podmiotami Federacji Rosyjskiej, instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, (przedstawicielami) tradycyjnych wyznań, środkami masowej komunikacji" do przyjęcia środków profilaktycznych, mających zapobiegać "religijnemu i etnicznemu ekstremizmowi oraz jego innym formom".

"Surowo karany przez wszystkie państwa planety"

Deputowani ogłosili też, że społeczeństwo potrzebuje ochrony przed "terrorystyczną zarazą i innymi ideami, które zmierzają do rozpalania narodowej lub religijnej nienawiści i podważania porządku publicznego - tylko wtedy wszystkie próby ekstremistów będą z góry skazane na niepowodzenie".

Wśród rekomendacji deputowanych jest też "osiągnięcie harmonizacji prawa międzynawowego w obszarze zwalczania terroryzmu i zapobiegania mu". Terroryzm powinien być też "surowo karany przez wszystkie państwa planety".

Agencja AFP przypomina, że posiedzenie obu izb rosyjskiego parlamentu odbyło się na kilka dni po oficjalnym przyznaniu przez Kreml, że tragedia rosyjskiego samolotu, który rozbił się nad Półwyspem Synaj była dziełem terrorystów. Do podłożenia ładunku wybuchowego przyznała się organizacja Prowincja Synaj, która podporządkowana jest Państwu Islamskiemu.

AFP zwraca też uwagę, że choć na razie apele Moskwy o utworzenie szerokiej międzynarodowej koalicji do walki z Państwem Islamskim - w oparciu m.in. o Iran oraz syryjski reżim prezydenta Baszara el-Asada - nie powiodły się, to jednak szef sztabu francuskich sił zbrojnych generał Pierre de Villiers w czwartek spotkał się po raz pierwszy ze swym rosyjskim odpowiednikiem Walerijem Gierasimowem, by omówić "skoordynowanie operacji militarnych w Syrii". Zarówno Rosja, jak i Francja nasiliły w ostatnich dniach bombardowania pozycji Państwa Islamskiego w Syrii.

Autor: tas\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: duma.ru

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości