Wieloznaczna nazwa nowej ery. Rząd Japonii precyzuje


Era panowania japońskiego cesarza Naruhito, która rozpocznie się 1 maja, otrzymała już nazwę Reiwa, zapisaną dwoma znakami kanji. Rząd Japonii przedstawił we wtorek jej oficjalne tłumaczenie na angielski: Beautiful Harmony, czyli Piękna Harmonia.

Agencja Kyodo informuje, że Japonia wyjaśnia znaczenie nazwy Reiwa innym krajom. Doprecyzowanie tłumaczenia uznano za niezbędne, ponieważ oba znaki, którymi zapisuje się Reiwa mają po kilka znaczeń, umożliwiających pewną dowolność interpretacji.

Chodzi zwłaszcza o pierwszy znak - "rei", który można odczytać jako "dobry", "piękny", "pomyślny", ale także jako "polecenie" bądź wręcz "rozkaz", co sprawiło, że w nowej nazwie zaczęto się doszukiwać "autorytarnego odcienia", zarówno za granicą, jak i w samej Japonii. Mniej problemów jest z drugim znakiem - "wa", oznaczającym "pokój" bądź "harmonię".

Nazwa ery panowania (jap. gengo) jest powszechnie używana w Japonii na monetach, kalendarzach, w gazetach i w oficjalnych dokumentach. Chociaż korzystanie z zachodniego kalendarza stało się powszechne, wielu Japończyków liczy lata według gengo lub używa tych dwóch systemów zamiennie.

Skąd nazwa?

Nazwa Reiwa pochodzi ze zbioru japońskiej poezji z VII wieku pt. "Manyoshu" (dosł. Zbiór Dziesięciu Tysięcy Liści) i symbolizuje bogatą kulturę i długą tradycję Japonii - podkreślił premier Shinzo Abe. Na wybranie nazwy z dawnej poezji japońskiej zdecydowano się po raz pierwszy. W przeszłości sięgano w tym celu do chińskiej klasyki.

Abe podkreślał, że rząd wybrał nazwę Reiwa "z nadzieją, że Japonia stanie się krajem, w którym każdy człowiek może spełnić swe marzenia, jak kwiaty śliwy, które pięknie rozwijają się po ciężkiej zimie, sygnalizując początek wiosny". Wstąpienie Naruhito na Chryzantemowy Tron nadejdzie dzień po abdykacji jego ojca, cesarza Akihito. Tym samym skończy się era Heisei (Pokój Wszędzie), która rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy Akihito objął tron po swoim ojcu, Hirohito, cesarzu Showa (Era Oświeconego Pokoju). Panujący od prawie 30 lat Akihito wyraził wolę abdykacji w 2017 roku, podając jako powód swój wiek i stan zdrowia. 23 grudnia 2018 roku cesarz skończył 85 lat. Zamiar cesarza wywołał szok w kraju, ponieważ japońskie ustawodawstwo nie przewidywało takiej możliwości. Parlament Japonii uchwalił jednak w czerwcu 2017 roku specjalną ustawę zezwalającą cesarzowi na abdykację. Wiarygodne informacje o pierwszych cesarzach Japonii pochodzą z VII-V wieku p.n.e., przy czym na tronie od początku zasiada wciąż ta sama dynastia Yamato. Cesarz Japonii pozbawiony jest obecnie jakiejkolwiek władzy politycznej, ale spoczywa na nim wiele obowiązków ceremonialno-religijnych, a także zadań zlecanych przez rząd.

Japońska rodzina cesarskaPAP/Reuters

Autor: kg / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości