16 krajów członkowskich zapytano o NATO. Najwyższy wskaźnik poparcia w Polsce

TVN24 | Świat

Autor:
akw/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Andrzej Duda podczas zeszłorocznego szczytu NATO TVN24
wideo 2/4
tvn24Duda do Macrona: proszę nie mówić o śmierci mózgowej NATO

Z raportu amerykańskiego ośrodka badawczego Pew Research Center wynika, że 82 procent Polaków pozytywnie postrzega członkostwo w NATO. To najwyższy wynik wśród 16 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym przeprowadzono badania.

W 2007 roku pozytywnie członkostwo w Sojuszu postrzegało mniej Polaków - 72 procent.

Najnowszy raport Pew Research Center stwierdza, że NATO jest ogólnie postrzegane pozytywnie przez społeczeństwa państw sojuszniczych, pomimo utrzymujących się napięć między przywódcami poszczególnych krajów. Tak widzi Sojusz 53 procent ludzi w ankietowanych krajach członkowskich, 27 procent wyraża negatywną opinię.

Najwyższe poparcie dla NATO wśród członków Sojuszu, w których przeprowadzono badanie, jest w Polsce (82 procent), a najniższe w Turcji (21 procent). W Stanach Zjednoczonych jest to 52 procent, a w Niemczech - 57 procent. Badanie przeprowadzono też w trzech ankietowanych państwach nieczłonkowskich. Szwecja i Ukraina pozytywnie postrzegają Sojusz (odpowiednio 63 procent i 53 procent), ale tylko 16 procent Rosjan twierdzi to samo.

W zeszłym roku Polska obchodziła dwudziestolecie członkostwa w NATO. W 1999 roku do Sojuszu dołączyły także Czechy i Węgry.

CZYTAJ WIĘCEJ - Ambasador USA: od dawna powtarzam, że Polska jest liderem w NATO

20 lat temu Polska wstąpiła do struktur NATOBLOCHER/KANSAS CITY STAR/SIPA/East News

Wątpliwości wokół obrony zbiorowej

Pomimo bardzo pozytywnych ocen Sojuszu wśród ankietowanych państw członkowskich, powszechna jest niechęć do wypełnienia zobowiązania do obrony zbiorowej, zawartego w art. 5 traktatu założycielskiego NATO. Na pytanie, czy kraj powinien użyć siły wojskowej, aby bronić sojusznika NATO przed hipotetycznym atakiem Rosji, 50 procent w 16 państwach członkowskich NATO powiedziało, że nie, w porównaniu z 38 procent, którzy twierdzą, że tak.

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich środkach zastosowanych w jej wyniku zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

60 procent badanych twierdzi, że USA broniłyby sojusznika przed Rosją, a tylko 29 procent jest zdania, że USA pozostałyby w takiej sytuacji bierne.

Polska, Ukraina i Litwa pozytywnie o Sojuszu

Od końca XX wieku pozytywne opinie o NATO wzrosły o 10 punktów procentowych lub więcej na Ukrainie, Litwie i w Polsce. Natomiast znacznie spadły w Bułgarii, Rosji, Niemczech i Francji.

Poglądy Amerykanów na NATO różnią się w zależności od preferencji politycznych. Zazwyczaj demokraci częściej mają pozytywną opinię o NATO niż republikanie. Tak było też w 2019 roku - 61 procent demokratów miało pozytywne zdanie na temat Sojuszu, wśród republikanów odsetek takich opinii wyniósł 45 procent.

W prawie każdym badanym kraju większość społeczeństwa popiera raczej bliskie związki z USA niż z Rosją, z wyjątkiem Bułgarii i Słowacji. W wielu krajach, w których przeprowadzono ankietę, respondenci wskazywali, że ważne są bliskie relacje zarówno z USA, jak i Rosją.

W większości badanych krajów NATO istnieje szerokie poparcie dla użycia siły wojskowej do utrzymania porządku na świecie. Tak uważa 57 procent badanych w 16 krajach członkowskich. Przeciwnego zdania było 36 procent.

Spadek poparcia w USA

Badanie Pew Research Center zostało przeprowadzone w 19 krajach: 16 państwach członkowskich NATO, a także Szwecji, Rosji i na Ukrainie. Ankieta została przeprowadzona wśród 21 tysięcy 29 osób w okresie od 13 maja do 12 sierpnia 2019 roku.

"Financial Times", opierając się na danych z tego raportu, zwrócił uwagę, że w latach 2017-2019 spadło o co najmniej 10 punktów procentowych zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w USA i w części europejskich krajów NATO. Pogorszyło się też jego pozytywne postrzeganie. Brytyjski dziennik ocenia, że do powstania takiego trendu przyczyniło się stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa, nieufającego organizacjom międzynarodowym, oraz postępowanie Turcji, która jednostronnie podjęła w 2019 roku ofensywę w północnej Syrii.

Autor:akw/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: NATO/Flickr