Putin chwali Polaków


Prezydent Władimir Putin skierował w sobotę posłanie do uczestników obradującego w Moskwie IV zjazdu Kongresu Polaków w Rosji, w którym podkreślił wkład, jaki Polonia wniosła w rozwój Rosji.

- Poświęcenie na polu walki i dokonania w pracy, wybitne osiągnięcia w sferze nauki i kultury wielu pokoleń rosyjskich Polaków to nieodłączna część historii naszej wieloetnicznej Ojczyzny - napisał Putin.

Poświęcenie na polu walki i dokonania w pracy, wybitne osiągnięcia w sferze nauki i kultury wielu pokoleń rosyjskich Polaków to nieodłączna część historii naszej wieloetnicznej Ojczyzny Władimir Putin

Putin dodał też, że polonia wnosi znaczący wkład w zachowanie kulturowej różnorodności w kraju oraz w utrwalenie międzyetnicznego dialogu i zgody.

Kongres Polaków w Rosji to największa organizacja polonijna w tym kraju. W obradach zjazdu bierze udział 60 delegatów z 30 miast. Według danych Stowarzyszenia Wspólnota Polska liczbę Polaków zamieszkujących Rosję szacuje się na 300 tys.

Wśród gości polonijnego forum są przedstawiciele polskiego MSZ, Senatu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Obradom przysłuchuje się również wiceprzewodniczący Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Aleksandr Troszin.

Uczestnicy dyskutują m.in. o problemach utwierdzania tożsamości narodowej i kultywowania polskości, zwłaszcza wśród młodzieży.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości