Świat

Putin atakuje Waszyngton, chwali Berlin i Paryż

Świat


Władimir Putin skrytykował USA i NATO za ingerowanie w sprawy wewnętrzne innych państw. Przestrzegł też Zachód przed ewentualnymi operacjami militarnymi w Syrii i Iranie , a jednocześnie opowiedział się zarazem za ściślejszą integracją gospodarczą z Unią Europejską, łącznie z utworzeniem - jak to określił - jednolitego kompleksu energetycznego Europy. Pochwalił przy tym unijną wizję Berlina i Paryża.

Putin napisał o tym w artykule programowym, poświęconym polityce zagranicznej Rosji, a ogłoszonym na łamach dziennika "Moskowskije Nowosti". Tekst ten ukazał się również na stronie internetowej Putina jako kandydata na prezydenta FR.

Nauczeni gorzkim doświadczeniem sprzeciwiamy się przyjmowaniu takich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które mogłyby być traktowane jako sygnał do militarnej interwencji w procesy wewnątrzsyryjskie Władimir Putin

"Pod osłoną humanitarnych haseł..."

Putin zauważył, że "szereg krajów pod osłoną humanitarnych haseł, z pomocą lotnictwa rozprawiło się z reżimem libijskim". Zaznaczył, że nie można dopuścić do powtórzenia libijskiego scenariusza w Syrii. "Nauczeni gorzkim doświadczeniem sprzeciwiamy się przyjmowaniu takich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które mogłyby być traktowane jako sygnał do militarnej interwencji w procesy wewnątrzsyryjskie" - oświadczył szef rządu Rosji.

Według niego "dążenie do wdrażania demokracji przy użyciu metod siłowych może przynieść - i często przynosi - skutek odwrotny od zamierzonego". Putin oznajmił w tym kontekście, że Moskwę niepokoi rosnące niebezpieczeństwo akcji wojskowej przeciwko Teheranowi.

Atom dla Iranu

"Jeśli do tego dojdzie, to następstwa będą katastrofalne. Ich realnej skali nie sposób przewidzieć" - podkreślił i zaproponował "przyznanie Iranowi prawa do rozwijania cywilnego programu jądrowego, w tym wzbogacania uranu, ale w zamian za oddanie całej irańskiej działalności w sferze nuklearnej pod niezawodną i wszechstronną kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej".

Premier zaznaczył, że "jeśli się to uda, to trzeba będzie uchylić wszelkie sankcje nałożone na Iran, łącznie z jednostronnymi".

Putin wyraził również niezadowolenie z planów rozszerzenia NATO i instalacji w Europie elementów tarczy antyrakietowej USA. "Nie poruszałbym tego tematu, jeśli takie gry nie byłyby prowadzone bezpośrednio w pobliżu rosyjskich granic; jeśli nie podważałyby naszego bezpieczeństwa i jeśli nie pracowałyby przeciwko stabilności w świecie" - wskazał.

Szef rządu Rosji wyznał, że nie chciałby, aby "doszło do rozmieszczenia elementów amerykańskiego systemu przeciwrakietowego w takiej skali, która wymagałaby zastosowania (przez stronę rosyjską) zapowiedzianych kontrposunięć".

Dobra wizja francuska i niemiecka

Putin oświadczył także, iż Rosja jest "zainteresowana silną Unią Europejską - taką, jaką ją widzą, na przykład, Niemcy i Francja". "Jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem ogromnego potencjału partnerstwa FR i UE" - zadeklarował.

Ponownie proponuję, byśmy popracowali nad utworzeniem harmonijnej wspólnoty gospodarek na obszarze od Lizbony po Władywostok. A w przyszłości wyszli na sformowanie strefy wolnego handlu, a nawet bardziej zaawansowanych mechanizmów integracji gospodarczej. Uzyskamy wówczas wspólny kontynentalny rynek warty biliony euro Władimir Putin

Kooperacja energetyczna

Jego zdaniem "należy też pomyśleć o głębszej kooperacji w sferze energetycznej, łącznie z utworzeniem jednolitego kompleksu energetycznego Europy". Jako "ważne kroki w tym kierunku" Putin określił budowę Gazociągu Północnego (Nord Stream) po dnie Morza Bałtyckiego i Gazociągu Południowego (South Stream) po dnie Morza Czarnego.

- Po oddaniu ich do eksploatacji Europa otrzyma niezawodny, elastyczny, wolny od czyichkolwiek kaprysów politycznych system zaopatrywania w gaz, co realnie, a nie formalnie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kontynentu - podkreślił szef rządu Rosji.

Putin ocenił, że "Trzeci Pakiet Energetyczny, za którego przyjęciem lobbowała Komisja Europejska, a który zmierza do wyparcia rosyjskich zintegrowanych koncernów (z rynku UE), nie sprzyja stosunkom rosyjsko-unijnym". - Trzeba nabrać odwagi i usunąć tę przeszkodę z drogi wzajemnie korzystnej współpracy - oznajmił.

Premier dodał, że "potężnym impulsem dla integracji Rosji i Unii Europejskiej byłoby zniesienie wiz".

Putin o internecie

Putin odniósł się też do roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa internet. - Można powiedzieć, że internet, portale społecznościowe i telefony komórkowe - podobnie jak telewizja - przekształciły się w skuteczne narzędzie tak polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Jest to nowy czynnik wymagający przemyślenia, w tym po to, aby promując unikatową wolność komunikowania się w internecie, zmniejszyć ryzyko jego wykorzystania przez terrorystów i przestępców - skonstatował.

To już siódmy taki artykuł programowy premiera. Poprzednie ukazały się w "Izwiestiach", "Niezawisimej Gaziecie", "Wiedomostiach", "Kommiersancie", "Komsomolskiej Prawdzie" i "Rossijskiej Gaziecie". Kandydat na prezydenta pisał w nich o wyzwaniach stojących przed Rosją, polityce narodowościowej, problemach gospodarczych, reformie systemu politycznego, polityce społecznej oraz rozwoju armii i modernizacji przemysłu zbrojeniowego.

Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się w najbliższą niedzielę, 4 marca. Oczekuje się, że swoją kampanię prezydencką Putin podsumuje w środę, 29 lutego, w moskiewskim Maneżu na spotkaniu z członkami swojego sztabu wyborczego, mężami zaufania, politologami i szefami mediów.

Źródło: PAP