Świat

Publiczne egzekuje, tortury, prześladowania

Świat

TVN24Dokument nt. sytuacji w Iranie przedstawiła Komisja Praw Człowieka

ONZ-owska Komisja Praw Człowieka przedstawiła w czwartek wnioski końcowe swego raportu nt. nieprzestrzegania praw człowieka w Iranie: egzekucje, w tym nieletnich, powszechne stosowanie tortur, dyskryminacja kobiet i prześladowania religijne - oto realia.

Komisja jest zaniepokojona z powodu nieustannego przeprowadzania publicznych egzekucji, łącznie z ukamienowaniem, jako metody wykonywania kary śmierci oraz z powodu wielkiej liczby egzekucji dokonywanych w rejonach zamieszkanych przez mniejszości etniczne Fragment raportu Komisji Praw Człowieka ONZ

Publiczne egzekucje

- Komisja jest również zaniepokojona z powodu nieustannego przeprowadzania publicznych egzekucji, łącznie z ukamienowaniem, jako metody wykonywania kary śmierci (...) oraz z powodu wielkiej liczby egzekucji dokonywanych w rejonach zamieszkanych przez mniejszości etniczne - stwierdza raport.

Stosowanie kary śmierci jest regułą w przypadku osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie miały jeszcze ukończonych 18 lat - podkreśla Komisja. Wezwała ona Iran do zamiany niewykonanych dotąd wyroków śmierci w stosunku do niepełnoletnich na inne kary.

ONZ-owska Komisja Praw Człowieka domaga się także dochodzenia w sprawie oskarżeń o stosowanie tortur i znęcania się nad więźniami, które napływają w wielkiej liczbie od czasu wyborów prezydenckich z czerwca 2009 roku.

Kary fizyczne

Raport zwraca uwagę na stosowanie kar fizycznych, zwłaszcza amputacji kończyn i kary chłosty, w przypadkach kradzieży lub obrazy Boga ("mohareb" w języku farsi) oraz niektórych rodzajów aktów seksualnych.

Jeśli chodzi o dyskryminację z powodu płci, Komisja przypomina, że w Iranie kobiety nie mogą wychodzić za mąż bez pozwolenia ojca, tracą prawo do opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu lub śmierci męża, nie mają tych samych praw dziedziczenia, co ich bracia i obowiązane są przez prawo do "posłuszeństwa" wobec męża.

Raport zwraca też uwagę na "prześladowanie i kary, łącznie z karą śmierci, stosowane wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych".

- Co się tyczy ograniczania wolności religijnej, Komisja wskazuje na dyskryminację wyznawców islamu, którzy zmienili wiarę (na chrześcijańską) i zostali aresztowani na podstawie artykułu 225 projektu nowego Kodeksu Karnego, który wprowadza obowiązkowe stosowanie kary śmierci wobec osób skazanych za apostazję - czytamy w raporcie Komisji ONZ.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24