Świat

Przed synodem rozmowy o gejach i rozwodnikach. Są sporne punkty

Świat

EPAPapież wprowadzi kolejne zmiany?

Przed październikowym synodem na temat rodziny, specjalne grupy będą analizować sytuację osób homoseksualnych i rozwiedzionych w Kościele - zapowiedział w czwartek sekretarz generalny synodu biskupów kardynał Lorenzo Baldisseri.

Włoski kardynał powiedział w Rzymie, że w ramach przygotowań do następnego zgromadzenia biskupów w grupach będą prowadzone dyskusje na temat "najbardziej delikatnych kwestii", jakie omawiane były na nadzwyczajnym synodzie na jesieni. Kardynał Baldisseri wyjaśnił, że studia będą dotyczyć trzech najbardziej spornych punktów dokumentu końcowego poprzedniego synodu, które w głosowaniach nie otrzymały kwalifikowanej większości. Wspomniane 3 z 62 punktów dokumentu końcowego uzyskały wtedy tylko zwykłą większość. Poruszone w nich kwestie, wyjaśnił wtedy Watykan, pozostają zatem otwarte.

Rozwodnicy dopuszczeni do komunii?

Punkt 52, który otrzymał poparcie 104 ojców synodalnych przy sprzeciwie 74, relacjonuje ich dyskusje na temat możliwości dopuszczenia osób rozwiedzionych będących w nowych związkach do komunii. We fragmencie tym podkreślono, że podczas gdy niektórzy biskupi opowiedzieli się za zachowaniem obecnej dyscypliny, inni są zwolennikami dopuszczenia rozwodników do komunii w ściśle określonych warunkach. „Ewentualne dopuszczenie do sakramentów musiałoby zostać poprzedzone przez proces pokuty pod kierunkiem biskupa diecezjalnego. Kwestia musi zostać jeszcze pogłębiona z uwzględnieniem rozróżnienia między obiektywną sytuacją grzechu a okolicznościami łagodzącymi" – głosi sporny punkt. Paragraf następny dotyczy propozycji tzw. komunii duchowej dla rozwodników w nowych związkach. Odnotowano w nim wątpliwości niektórych biskupów, dlaczego nie mogliby oni zatem przystępować do komunii sakramentalnej. Wynik głosowania nad tą sprawą to 112 głosów na tak i 64 przeciw.

"Unikać niesprawiedliwej dyskryminacji"

Poważne kontrowersje i podziały wywołał w październiku zeszłego roku punkt dotyczący osób o orientacji homoseksualnej oraz uwagi duszpasterskiej wobec nich w świetle nauczania Kościoła. Zyskał on aprobatę 118 uczestników obrad przy 62 głosach sprzeciwu. Mowa w nim jest o tym, że „nie istnieje żadna podstawa, by upodabniać lub stwierdzić analogie, nawet odległe, między związkami homoseksualnymi a Bożym planem wobec małżeństwa i rodziny". Położono też nacisk na to, że należy unikać wobec homoseksualistów wszelkiej „niesprawiedliwej dyskryminacji”. Obrady nadzwyczajnego synodu na temat rodziny miały burzliwy przebieg głównie z powodu różnic zdań na temat osób rozwiedzionych i homoseksualnych. Na tym tle doszło do głębokich podziałów wśród uczestników obrad. Rozstrzygnięć należy oczekiwać na tegorocznym zwyczajnym synodzie.

Autor: nsz/ja / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Tagi:
Raporty: